Listopad 2016

21.12.2016 19:09

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2016

 

 

07. 11. 2016

DUCHOVNÍ LOGIKA

 

Před lety, ve starší energii, Kryon dostal otázku: Je nezbytné vyslovovat afirmace nahlas nebo si je můžeme říkat jen pro sebe? Odpověď zněla: „Říkejte si je v duchu, protože v tom nebude rozdíl.“ Nyní, ve vylepšené energii, své vyjádření změním. V této nové energii Pole zesílilo. Je dostupnější, takže se s ním můžete synchronizovat, propojit (entanglovat), snadněji než kdy dřív. Je připravené pro vás věci propojit – ať už jde o situace, biologii či vědomí. Je připravené vystavit vás vašemu vyššímu já způsobem, ve který jste v minulosti jen doufali. Hlavním nástrojem je to, když s ním budete hovořit – a právě teď jsou nejlepší způsobem vědomé hlasité afirmace.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

-        z Kryonova channelingu „Pole – 1. část“ -

-        A rádi připojujeme informaci, že zřejmě již v 1. čtvrtletí 2017 se můžete těšit z Kryonových afirmačních karet – Kryonův český tým

 

 

 

 

14. 11. 2016

POZNÁNÍ VÍRY

 

Cognize (pozn. překl. - ve filosofickém smyslu poznávat) je anglické slovo, které v tomto případě volně přeloženo znamená upevňovat víru. Věříte, že existuje gravitace, protože jste ji od narození pozorovali. Je neviditelná, ale vy v ní věříte tak silně, že všechno, co děláte, je takové, že ji můžete používat. Upevnili jste si víru v gravitaci. Není to jako když jste jako malí věřili v zoubkovou vílu. Ne, je to upevněno a stalo se to vaší součástí. Až do svého posledního dechu věříte gravitaci.

Žádáme vás, abyste upevnili víru, že ta energie, do které se posouváte, je nesmírně odlišná od energie, ze které pocházíte. Toto je první a primární. Musíte to do svého systému víry upevnit (zabetonovat) tak silně, že cokoli od nynějška uděláte, váš systém víry rozpozná, že tato nová energie je novou normou. Nikdy se to nevrátí zpátky, je to součást nového plánu. Je to téměř jako byste zemřeli a vrátili se s novou gravitací. Jako by najednou byla gravitace zmenšená a vy můžete dělat víc věcí. Je to tak napořád a vy to musíte rozpoznat.

Drazí, toto vždy musí být první z těch pěti konceptů, protože nebudete schopni udělat nic jiného, dokud neuvěříte, že nastal posun, a že je skutečný. Ten posun je dynamický a i nadále se proměňuje. Ale je to jako když obrátíte stránku a čtete v románu nová slova, ta stránka zůstává obrácená, nevrátí se a nečtete, co se stalo předtím. Ta stránka se přilepila k ostatním před ní a vy se k tomu nemůžete vrátit. Nyní jste minuli tu obrácenou stránku, zažíváte novou energii. A rozpoznáváte ji tím, že věříte, že se to děje.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Pět konceptů nového člověka“ -

 

 

 

21. 11. 2016

NÁDHERNÉ ZPRÁVY

 

Nikdy nebyla doba jako tato. Není to stále dokola to samé jako v minulosti. Věci se začínají posouvat a někteří to cítí. Oslavujte změnu. Ať se s vámi děje cokoli, oslavujte to! Ve vašem životě je laskavost lásky, která vám přinese dobré věci. Odhoďte strach z budoucnosti a začněte oslavovat to, co přijde. To je dnešní poselství a není jen od Kryona. Je to poselství nové doby. Dokážete říci: „Miluji lidstvo za toto i za to, co přijde.“? Když se vrátíte zpět, abyste dosáhli budoucnosti, pak to dokážete.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti“ –

 

 

 

28. 11. 2016

DRAHÝ DUCHU

 

Hlavní změny jsou tu teď pro vás. Při své příští meditaci řekněte toto: „Drahý Duchu, miluji Tvořivý Zdroj a jsem jeho součástí. Moc tomu nerozumím, ale to, že miluji, znamená, že tomu ani rozumět nemusím. Drahý Duchu, ukaž mi, co potřebuji vědět. Dej mi intuici, která mne povede na místa, která nečekám, a dovol, abych měl během toho procesu ve svém životě radost. Zatímco kráčím k tomu, co se zdá být temné, nechť chápu, že je to skutečně nový druh dokonalého světla – takového, jaké jsem nikdy dřív neviděl.“

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Být napojeni – 1. část“ –

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.