Listopad 2017

23.12.2017 10:49

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2017

 

 

06. 11. 2017

PRAVDA SE MŮŽE MĚNIT

 

Pokud jste pracovníci světla, je načase vstoupit do světla. Věci, o kterých jste si mysleli, že je dobře znáte, se mohly lehce posunout. To zahrnuje i to, o čem věříte, že je to „pravda“. Když začnete rozsvěcet světlo v temné místnosti, vidíte nové věci. Možná byla vaše „pravda“ založená na tom, že jste v přítmí viděli věci matně a odhadovali jste, co by to tak mohlo být. Ale když jsou stejné věci osvíceny a vy je vidíte jasně, pravda bude zcela odhalena! Pravda se může na základě odhalení měnit. Změní se, když rozsvítíte světlo.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova živého channelingu „Návyková stará energie“ -

 

 

14. 11. 2017

LASKAVÁ ZMĚNA

 

Vědci začínají rozumět soucitu, propojenosti a významu a smyslu srdce. Zjišťují, že propojenost vytváří léčení, velké posuny v myšlení a je zodpovědná za přinesení soucitu k těm, kteří si nemysleli, že by to bylo možné. Drazí, toto je počátek veliké laskavé změny, nikoli počátek zkázy. Chci, abyste si to pamatovali.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

-        Z Kryonova živého channelingu „Stav Země“ -

 

 

21. 11. 2017

MĚJTE TRPĚLIVOST

 

Mějte trpělivost s láskou Boha a pochopte, že odhalení je často pomalý proces… Požehnaná je lidská bytost, která cítí, že je součástí této soucitné změny na planetě. Takový člověk má kontrolu nad budoucností a proto se v této místnosti koná večírek a přicházejí gratulace ze všech stran.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk –

 

 

28. 11. 2017

PŘEDLOHA

 

Hvězdici může dorůst rameno, ale vám ne. Jaký je to pocit – na vrcholu evolučního žebříčku? To všechno proto, že „předloha“, která vytváří geny, nefunguje tak, jak byla navržena.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA –

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.