Listopad 2019

03.03.2020 16:59

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2019

 

04. 11. 2019

VĚDA

Pamatujte si toto: čím blíže se dostanete ke skutečné fyzické pravdě o věcech, tím blíže budete duchovním základům. Pokud váš systém víry popírá, že by duchovnost měla ve vědě jakoukoli roli, pak se brzy dostanete do osobní slepé uličky. Když ostatní kolem vás, kteří nejsou tak předpojatí, začnou ve své práci vykazovat pokrok a pochopení, když budou předkládat závěry, které budou moci úspěšně doložit, budete je také zpochybňovat?

Ženete se rychle vpřed – buď směrem ke zdi, nebo k mostu. První směr značí nevědomost, druhý vede k objevům. Nikdo z vás se nemusí zničehonic stát duchovním nebo „divným“, abyste mohli tento most překročit. Je jen třeba, aby vaše mysl byla otevřená všem možnostem, nejen těm, o kterých máte pocit, že by mohly být přijatelné.

 ~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Dvě – Nemyslete jako člověk -

 

11. 11. 2019

PRAVDA JE PRAVDA

Pravda je pravdou, a protože v sobě máte kus Boha, uvědomujete si absolutní pravdu spolu s tím, jak se duchovně probouzíte. Proto můžete vzít probuzenou lidskou bytost z jiné části světa, která je pro vás cizí a mluví jiným jazykem než vy, a hledat u ní tutéž pravdu. Bůh ve vás je stejný jako v ní.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva -

 

25. 11. 2019

MOUDROST STARÉ DUŠE

Požehnané jsou lidské bytosti, které naleznou Boha svým vlastním způsobem. Staré duše se probudí k pravdě, na které nové duše stále ještě pracují. To vysvětluje různé úrovně uctívání na této planetě, a důvod pro existenci různorodých duchovních systémů. Mnohé lidské bytosti, které nemají vaší výhodu moudrosti staré duše, ucítí motivaci k tomu, aby se přidaly k systémům, které můžete vnímat jako příliš zjednodušené či dokonce mytologické. Ale tyto systémy jsou často počátkem pochopení Boha. Pro ty všechny je tu místo.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova živého channelingu Rekalibrace uvědomění –