Marie Kuchařová

28.12.2014 01:02

Ukončení karmy

 

 

Někteří z vás se mne po přečtení Kryonovy Knihy Jedna (Konec času) ptali na osobní zkušenost s neutrálním implantátem – nástrojem, díky kterému můžeme ukončit osobní karmu. Ptali jste se, zda tento proces trvá skutečně 90 dní, když se teď vše zrychluje, jaké byly osobní prožitky mé i ostatních v průběhu tohoto procesu a jak vypadá výsledek – jak se pozná, že už to proběhlo.

 

Nejprve bych ráda zdůraznila, že se jedná o mou osobní zkušenost a že je to celé velmi individuální záležitost. A také to, že hlouběji je tento proces popsán v Kryonových knihách Jedna, Dvě a Tři, na kterých už intenzivně pracujeme. Najdete tam odpovědi na většinu svých otázek (pokud ne na všechny) a také mnoho příběhů od čtenářů těchto knih. Doufám, že vám tyto knihy budeme moci brzy také představit, ale pro tuto chvíli vám tedy napíšu, jak to probíhalo u mne – v této době (po překročení mezníku 2012) a také v naší české kotlině – abyste to později mohli porovnat se zkušenostmi převážně amerických čtenářů z let 1994 a 1995…

 

 

Od samotného začátku naší přítomnosti na Zemi existoval jen jeden systém pozvedání vibrací. Rodili jsme se sem s určitými lekcemi a s karmou – ať už karmou osobní, rodinnou, národní či planetární. A v ní jsme se pohybovali celý život – v některých případech zůstala beze změny, jindy jsme jí ještě „přitížili“ a někdy se nám jí podařilo projít a zpracovat tak, že jsme se přes ni přenesli a už jsme jí „nemuseli“ nést do dalších životů. A tím se pozvedala vibrace i celé planety. Tento proces byl naprosto v pořádku a v souladu s celoplanetárním nastavením. Prostě to tak bylo, my jsme si toho byli vědomi (na úrovni duše či Božího já, chcete-li) a podle toho jsme si (za závojem) plánovali i své životy. A i když jsme odcházeli s karmou stejnou nebo ještě větší, stejně jsme se z toho „tam doma“ radovali, protože jsme si prošli zkušeností, kterou jsme potřebovali.

 

Teď je tu ale nová doba – díky své práci během všech těch životů a karmických lekcí jsme se nyní dostali do bodu, že jsme si zasloužili nový nástroj – karmické odblokování, kterému Kryon říká „neutrální implantát“ – pojmenoval to tak s plným vědomím, že to mnoho lidí pochopí mylně. Prostě pro to nebyl vhodnější výraz. A také nám to umožňuje rozhodnout se, zda se necháme pohltit negativitou, kterou to může vyvolat v mysli, nebo jestli to intuitivně pochopíme jako mocný a velmi přínosný nástroj…

 

Tento nástroj je sice nový, ale nový pouze v tom, že jej můžeme použít až nyní. Není nový ve smyslu informací – ví se o něm od úplného začátku a bylo nám o něm řečeno v mnoha podobách a v mnoha proroctvích. Navíc jej v sobě máme od samého počátku, jen nebyl "aktivní". Kryon sám zdůrazňuje, že to není „jeho“ nástroj, že on byl pouze první, kdo o něm informoval v této době. Můžeme o něm slyšet i od jiných a co víc – velmi často se stává, že jsme k němu dovedeni intuitivně a teprve později se dozvíme, o co vlastně šlo, a dojdou nám souvislosti…

 

A teď již k samotnému průběhu a vašim otázkám:

 

1) Trvá tento proces opravdu 90 dní? V poslední době se přece všechno zrychluje…

Ano, věci se zrychlují, ale zároveň přibývá spousta dalších věcí, kterými procházíme, takže tato lhůta má stále svou platnost a význam. Jde myslím i o energii čísla 9, která při něm hraje svou roli. I toto je ale individuální záležitost – ve výjimečných případech to může být rychlejší nebo naopak pomalejší (a zároveň to nést energii devítky). Pokud žádáte o neutrální implantát, požádejte, aby jeho přijetí proběhlo v souladu s ideálním načasováním a zároveň tak, aby mělo nejsnazší možný průběh. Pokud se ho budete snažit maximálně urychlit a budete toho mít v té době ještě hodně ke zpracování, pak to bude taková smršť, jakou Kryon uvedl jako příklad v Knize Jedna. Pokud jste už ale opravdu připravení, může to proběhnout tak, že to téměř nepostřehnete…

 

2) Jak požádat o neutrální implantát?

Nejpříhodnější postup najdete právě v Knize Jedna. Ale jak jsem již říkala, je to intuitivní proces a tak se může stát, že jste o tento implantát požádali už před přečtením těchto informací – třeba při svých afirmacích či při meditaci, kdy jste dali jasně najevo, že už cítíte, že už karmu nepotřebujete, že je načase z ní vystoupit… nemusíte při tom vůbec použít slova neutrální implantát ani karmické odblokování. Dokonce si tento proces ani nemusíte uvědomovat. Někdy, ve výjimečných případech, o to může požádat i vaše vyšší já. Vždy je to ale čistě na vaší svobodné vůli. Žádná vnější síla vám ho nemůže vnutit. Pouze se může stát, že budou vnější okolnosti už tak neúnosné (což jste si předem naplánovali), že budete stát před jedinými dvěma volbami – vše ukončit a odejít nebo se rozhodnout, že se osvobodíte od karmy.

 

3) Kdy je vhodné o implantát požádat?

To je velmi důležité – tehdy, kdy to vnitřně cítíte jako vhodnou volbu. Nedělejte toto rozhodnutí pod vlivem extrémních situací, ve stavu negativních emocí a v žádném případě ze zvědavosti. Požádejte o něj, až když jste vnitřně skutečně připraveni nebo cítíte, že je to jediná správná cesta. Je to úžasný a mocný nástroj a velmi vhodný, ale může nastat i případ, že o tento implantát požádáte a obdržíte jej, ale pak se vrátíte zpátky na cestu karmy a nabalíte si jí tolik, že odtud budete muset odejít dříve, protože byste si tím jinak velmi uškodili. A tím odchodem myslím opravdu smrt. Tím vás nechci strašit, pouze upozorňuji na důležitost pečlivého zvážení – a nikoli jen rozumového. Mělo by to být rozhodnutí celé vaší bytosti.

 

4) Jak to probíhá?

Tak právě toto je velmi individuální. Záleží na karmě a jejích zbytcích, které máte v době, kdy o implantát požádáte. Velmi často ale vaše duše (či vyšší já) dobře ví, že o to požádáte – dlouho před tím, než se o tom vůbec dozví vaše pozemské já, takže už jste nejspíš připraveni. Navíc jsme od doby, kdy o tom Lee psal v Knize Jedna, už ušli velký kus cesty a hodně jsme zapracovali na svém vývoji, takže k extrémním výkyvům už by téměř nemělo docházet.

Nicméně i tak je to období, kdybyste si měli dopřát maximální klid, nedělat žádná důležité rozhodnutí (pokud nejsou nevyhnutelná) a věnovat se především „hmotným a pozemským“ záležitostem. Odpočívejte, dělejte to, co vás baví, a duchovní práci na sobě odložte stranou. Nemusíte (ale můžete) prožívat turbulence ve vztazích a vnějším světě, ale i tak ve vás mohou lítat emoce vnitřně. Pocity beznaděje, ztráty víry, smutku, nevysvětlitelné deprese… to vše jsou běžné příznaky, i když se nemusí projevit navenek. Také budete cítit „odpojení“ – od Boha, svých průvodců, možná i intuice a svého já. To je zcela normální. Buďte na sebe (i ostatní) laskaví a opakujte si, že je to jen dočasná záležitost.

 

5) Jak poznám, že u mne tento proces proběhl?

Poznáte. Bezpečně. Jednak dojde k výměně vašich průvodců a nejspíš získáte jednoho nebo více mistrovských průvodců (mistrovských protože vy budete mistry, nepůjde o Mistry jako je Ježíš, Buddha apod. jsou to osobní průvodci vás coby Mistra). Zároveň se ale zcela změní váš pohled na svět. Nebudete mít potřebu jakkoli se polarizovat – přidat se na kteroukoli „stranu“, protože uvidíte Boží jiskru či chcete-li „dobro“ opravdu v každém. Uvidíte, že každý má svojí pravdu či její část. Že každý jedná podle svých pocitů a že přiklánění se na jednu nebo druhou stranu ničemu neprospěje. Uvidíte větší smysl všech věcí. Budete cítit úžasný klid. Nepřijdete tím o všechny emoce. Dokonce se může stát, že na vás něco i v tomto stavu zapůsobí negativně, ale všechny negativní emoce – vztek, strach – budou najednou velmi nepřirozené. Dřív bylo přirozené vnímat je jako součást vaší celistvosti a podle toho fungovaly i systémy práce s těmito energiemi. Nyní tyto emoce působí nepřirozeně, daleko intenzivněji působí na vaši rovnováhu a snadno přivolají případnou nemoc. Dobrou zprávou je, že v důsledku tohoto procesu postupně přijdete o všechny spouštěče těchto negativních emocí. Budete mnohem vyrovnanější, zdraví, zpomalí se vaše stárnutí a vaší přirozenou reakcí na negativitu druhých bude klid, mír, možná soucit, laskavost, ticho a někdy i vnitřní smích (ne jako výsměch, ale jako pobavení nad snahami staré energie, která dělá, co může…).

Vzhledem k tomu, že se změní váš celkový přístup k životu, začnete jinak vnímat i věci, které jste dříve považovali za neměnné. Budete jinak vnímat i staré postupy léčení a řešení věcí – i když byly dříve velmi účinné a přínosné, nyní pro vás mohou ztratit význam a nemusí už na vás působit.

Některé z těchto věcí nastanou téměř okamžitě po uplynutí této lhůty, některé přijdou pozvolna, na některých možná budete potřebovat zapracovat.

Důležité je nenechat se vtáhnout do dramatu – a věřte, že se o to stará energie snaží, seč může… ať už jde o celosvětovou situaci, devastaci planety, mezinárodní i tuzemskou politickou situaci, nebo nejbližší okolí. Ze začátku je velmi důležité vědomě navazovat (denně, třeba i několikrát) spojení se svým vyšším já, průvodci, tělem… prostě se spojit do jednoho celku a rozsvítit své světlo. Zaměřovat se na klid, spojovat se s moudrostí Země. Časem vznikne naprosto přirozené a trvalé spojení. To vám pomůže zachovat klid a pokračovat. Už jsem říkala, co by se stalo, kdybyste se nechali zcela vtáhnout do dramatu a vytrvali jste tam…

Mimochodem, za nejúžasnější na celém tom procesu považuji to, že když převezmeme zodpovědnost za sebe, své emoce, činy i situace, které nás obklopují, najednou se to vyčistí směrem vzad i vpřed. Prožila jsem nádhernou zkušenost, kdy se mi to zcela jasně vyjevilo. Uvědomila jsem si dokonalost a důležitost dřívějších karmických záležitostí a lekcí. I to, že to vše mělo svůj smysl a že to vůbec nebylo selhání mých předků (ostatně jsem mezi ně nejspíš také opakovaně patřila), ale jen zkušenost, kterou si zvolili. Že vůbec není chyba, že to neukončili. Že v žádném případě neselhali ani nenesou „vinu“ za to, co se dělo, děje nebo bude dít mně. Prostě si zvolili své lekce a já si vybrala rodinu, která bude nejlépe v souladu s mými lekcemi a s mou karmou. Tímto implantátem jsem to uvolnila. Nenesu za ně zodpovědnost, nemusím je zachraňovat. Nesu zodpovědnost pouze za sebe - a když se jí chopím, přestanou „se mi dít věci“, začnu být skutečným tvůrcem svého života. Vedlejším produktem je to, že to uvolním i v rodové linii - v té části, kterou nesu ve své DNA, ve svém těle, a kterou předávám dál svým potomkům. Cítím velkou úlevu ve svém životě.

 

6) Má tento proces i nějaké negativní dopady?

Jak se to vezme. Těžké bylo to období výměny průvodců, ale to už jsem párkrát prožila a nejspíš ještě prožiju, protože průvodci se mění při každém našem postupu na další úroveň. Nejspíš už to sami znáte. Pak jsem měla období naprosté úlevy a absence veškerých problémů, za což jsem vděčná, ale pak začala zase každodenní práce.

Později přišly další záležitosti, které byly nesnadné. Tento proces vás změní. Velmi výrazně a poměrně rychle, takže se může stát, že vás lidé nebudou poznávat. Že nebudou vědět, jak s vámi mluvit, co si o vás myslet. Budou u vás hledat reakce, na které byli zvyklí, ale ty od vás nepřijdou. Velmi prudce budou reagovat ti, kteří s vámi měli čistě karmické vztahy – ty také velmi z vašeho života velmi rychle zmizí. Někdy to ale může způsobit zmatek i v ostatních vztazích. I to ale pomine. Je třeba dopřát čas sobě i ostatním.

Ve finále to tedy nevnímám jako negativní dopady. Nesnadné bylo to rozhodnutí. Sice jsem ho vnitřně cítila, ale v současné době jsem „zodpovědná“ ještě za jeden život. Při prvním přečtení Kryonovy Knihy Jedna jsem váhala, protože kdybych to nezvládla, odešla bych a nechala bych po sobě syna… ale když jsem tu knihu přeložila až do konce, našla jsem tam příběhy dalších matek, které se obávaly toho samého a Kryon nás uklidnil. Pak jsem měla jasno. Udělala jsem to hlavně pro sebe, ale zároveň i pro svého syna… A už vím, že to bylo správně.

 

Má práce zdaleka nekončí a zdaleka ne vždy to vše zvládám s přehledem, ale celkově to přispělo k mému většímu klidu, nadhledu, jasnějšímu spojení s intuicí, k celkovému zdraví a pohodě a také k vnitřnímu vědění, kudy vede má cesta… A tak neuplyne den, abych se z něčeho neradovala a neusmívala se – i kdyby to byl sebetěžší den, vždycky končí úsměvem a klidem. Když se objeví spory nebo nedorozumění s druhými, už nejsou karmického rázu a je mnohem snazší (a rychlejší) je vyřešit… 

 

 

V tuto chvíli už mne k tomu víc nenapadá… Tedy vlastně ano – ještě je důležité říct, že karmické odblokování a výměna průvodců jsou jen počáteční (nicméně velmi důležitou) fází. Pak je také potřeba konat! Ale v Kryonových Knihách Jedna, Dvě a Tři už o tom najdete víc… Doporučuji je vám všem, kteří už cítíte, že vám ten karmický koloběh už stačil a že z něj chcete vystoupit. Neznamená to ani konec práce ani konec inkarnací. Znamená to větší svobodu, pozvednutí vibrací planety Země, větší přiblížení k celosvětovému míru a také nové a ještě mnohem zajímavější a zásadnější úkoly. Ani zdaleka nemáme hotovo. Konec karmy, to je jako ukončit mateřskou školku. Ještě je před námi mnoho stupňů vzdělání…

 

Kniha Jedna (Konec času), Kniha Dvě (Nemyslete jako člověk) i Kniha Tři (Alchymie lidského ducha) jsou v prodeji - viz sekce Knihy. Všechny tři jsou úžasné, nádherné a plné nových informací – i když byly vydány před takovou dobou…

 

 

Doufám, že vám tyto informace pomohly. Pokud byste se i vy chtěli s ostatními podělit o své zkušenosti s tímto procesem, můžete mi napsat na můj mail: kucharova.marie@seznam.cz – jen prosím zkuste být stručnější než já ;-) :-D.

 

 

S láskou,

 

 

Marie Kuchařová pro www.kryon.webnode.cz. Tento článek je možné dále šířit v nezkrácené podobě a pouze pro nekomerční účely.