Modlitba

12.07.2013 12:09

 

Otázka: Kryone, mám problém ke "komu" se modlit. Postupně jsem začal věřit, že jsme všichni "kouskem Boha" a že člověk na Zemi je jen jeden ze "skupiny". Jsou andělé jako Michael a Gabriel a Mistři jako Ježíš a Buddha a já předpokládám, že ti jsou také "skupina". Vím, že můžeme mluvit se svým Vyšším Já a svými průvodci, je ale nějaký "vedoucí" té skupiny? "Otec"? Je Vesmír velká demokracie?

 

Odpověď: Tvoje otázka ukazuje nejen intuici a moudrost, ale též omezení, kterému se říká dualita. Bez ohledu na to, jak je to vysvětlené, lidé si přejí škatulkovat a vytvářet organizační grafy kolem všeho. Je to velmi lineární způsob a nereprezentuje realitu takovou, jaká je na druhé straně závoje.

 

Vezměte velký talíř polévky. Její organizaci, chuť, hmotu, nutriční hodnoty a formu. Přesto, nikdo není šéfem té polévky. Nyní můžete říct, "Jasně, taky nemá vědomí. Nemusí přemýšlet nebo rozhodovat se a není si vědoma sama sebe." Opravdu? Myslíte, že všechny ty molekuly jen tak stvořily samy sebe a zorganizovaly se do složitých struktur, které jsou propojené tak komplexními způsoby, že ani věda jim nerozumí? Věděli jste, že i v něčem tak jednoduchém jako je polévka, je plán, systém a koordinace? Pokud ano, tak kdo to řídí? Kde je demokracie? Kdo dává příkazy?

 

Co když místo lineárního příkazu měly všechny části úplnou znalost plánu a bez vzájemného vztahu jednoduše zapadly do toho, co všechny znají? Nejenom, že to dělá polévka, ale stejně tak to dělá Vesmír a ten, koho nazýváš Bůh.


Ano, všichni jste části celku. Ale všichni andělé a jiné entity, které se identifikovaly v průběhu věků mají toto společné: všichni čtou ze stejného scénáře... vytvořeného stejným souhlasem, a který se neustále obnovuje. Nemůžete si to dost dobře představit, protože jste nic takového nezažili. Dokonce jste vytvořili mytologii ohledně "hvězdných válek", abyste si mohli nějak odůvodnit, proč se věci mají tak, jak se mají, neboť podle vás to mohla způsobit pouze dobyvatelská energie. Všechno toto je lidský způsob jak linearizovat Boha.


Vaše DNA obsahuje boží kód, který to dokazuje. Jste nejen svatí ale též ti, kteří mají "znalost" této mapy /scénáře/. Čím blíže se dostanete ke své vlastní svatosti, tím je to evidentnější a tím moudřejší jste. Chceme vás povzbudit, abyste nalezli proroka ve vás samých, knihu pravidel uvnitř vás a kompas k tomu, kdo jste a proč jste tady. Kritici namítají, že to dělají též hromadní vrahové, posměšně napodobují proces, který je nevyrovnaný a dokonce až dábelský. "Přemýšlejte o tom," říkají "kdyby měl každý svoji knihu pravidel, byl by zde chaos!" Pak vám dají svoji knihu pravidel, často v duchu integrity a vysvětlí vám co podle nich Bůh chce, abyste dělali. Pravda je, že ta "kniha pravidel" je individuální, ale jako v polévce – i zde je něco, co je společného každé molekule polévky. Takže stejný scénář pro všechny! Musí to tak být, jinak to, co nazýváš "příroda" by vůbec nefungovalo. Je to kniha, která říká, že "skupina" je jedna rodina. Organizační část /vysvětlení pro potřeby vaší lineární reality/ se týká specialistů.  Někteří členové vaší rodiny mají za úkol pracovat se 4D styčnou plochou mezi vámi a námi /průvodci/. Jiní členové rodiny se věnují tomu být andělé před vaší tváří a někteří, jako já, se zabývají vaší fyzikou. Ale všichni se společně zabýváme láskou Boží, podporou lidstva, a jsme všichni jedna skupina ... vaše skupina ... rodina - skupina zvaná Bůh.

 

Ke komu by ses měl tedy modlit? Zaměřuj se dovnitř. Místo modlení se "k někomu“, začni chápat moudrost toho, kde je skutečná síla. Potom vytvoř to, co potřebuješ, místo toho, abys seděl a doufal, že Bůh ti něco dá - jako pes, který trpělivě sedí na zemi u stolu a doufá, že dostane zbytky od večeře. Tak to nefunguje! Jde o milost tvojí vlastní zkušenosti, což je podstata Boha na Zemi, která je pohonem všeho stvoření. Jsi svůj vlastní Mistr, to je fakt, který se zcela skrývá v dualitě. Připoj se ke skupině zvané Bůh. Modli se - ne k nejvyšší svrchované bytosti - ale jako člen rodiny, který píše domů z první linie bitevního pole. Jsi část Boha, člen rodiny. Jsi též Lidská Bytost, jedna z několika entit ve Vesmíru, která žije a pracuje v místě, kde nemůže znát pravdu, neboť by to narušilo férovost testu.

 

Ještě se stále divíš, že tě podporujeme a tak velmi milujeme?

 

 

Otázka: Nejdražší Kryone, co se stane s láskou a uzdravující energií, která se vytvoří při modlitbě? Stovky lidí evokovaly modlitby za naše milované dítě, které bojovalo s rakovinou. Tato vzácná duše se rozhodla, že nebude pokračovat v životě. Přestože je to pro mne velmi těžké vím, že energie, která je jednou stvořena, nemůže být zničena, tak bych chtěla vědět, jestli ty modlitby nebyly použité pro uzdravení toho dítěte, co se s nimi tedy stalo? Odešly do Země, do mřížky, nebo snad k jiným dětem, které potřebují uzdravení?

 

Odpověď: Ano! Tvoje intuice je velmi silná. Láska se nikdy neztratí a není promrhaná. Jde na pomoc hlavně těm okolo toho umírajícího dítěte a též přímo pomáhá uzdravovat vztahy těch, kteří se modlí. Též odcházejí do samotné Gaii a pomáhají měnit zemi kolem tebe. Zmírňují zjevnou tragedii a uzdravují všechno kolem ní... všechno a všechny zaujaté.

 

Síla lásky je větší než síla jakékoli jiné emoce. Když je jednou vytvořena, má svůj vlastní život a pokračuje a pokračuje a pokračuje. Napadlo tě někdy, že to dítě to vědělo? Co když se to dítě narodilo a zase rychle odešlo, aby mohla být vygenerována tato láska jako věčný světelný signál, který nikdy nezemře? Tomu se říká Maják!

 

Přeložila Satu Satu