Mřížka a DNA

14.07.2001 23:07

Tento živý channeling byl přijat v Breckenridge, Colorado 
14. července 2001

 

Zdravím Vás, milovaní, Já jsem Kryon z magnetické služby!

 

Je to příjemný channeling, na příjemném místě, dnes večer. Příjemná energie vstupuje pomalu, potichu do místnosti, protože tu není žádný čas. Před třemi dny, ve vašem 4D čase, bylo toto místo připravené pro anděly, kteří tu sedí na stoličkách. Průvodci a interdimenzionální bytosti, které nemůžete ani pochopit, ale které nazýváte bratři a sestry, přišli připravit toto místo. Mnoho vás přišlo sem na kopec, až na toto místo a jak jste vešli do těchto prostor, někteří z vás začali pociťovat spirituální teplo, jako deku, která vás začíná obklopovat přáteli a rodinou, starostlivě poskládaná z vaší energie. Tvé jméno bylo spojené s tímto místem, když jsi vyslal záměr přijít. Někteří z vás přišli bez ohledu na důsledky, nevědouc zda se vstup uskuteční. Sedíte tu (konference byla vyprodaná několik týdnů dopředu). My jsme věděli, že přijdete. Pamatujte: Záměr není žádost, záměr je vyjádření nároku – nároku na vaši sílu! A proto jste vytvořili místo, kde jsme všichni spolu, všichni jsme jedno, na vyjádření věcí v přítomnosti – na vyjádření věcí budoucích a na vyjádření věcí srdce.  

 

Drazí členové rodiny, není to náhoda, že právě tohle posloucháte. V tuto chvíli je zde kontingent rodiny - s vámi, kteří čtete tato slova, co je u mě v přítomnosti. Vidíme přepisy – vidíme nahrávky – vidíme přehrávání těchto nahrávek, všechno se odehrává „najednou“. Proto tato zpráva není jen pro posluchače, ale i pro čtenáře. Nezáleží na technologii, která je použita na reprodukování toho, co je předávané teď, vše se odehrává v přítomnosti současně.  Tak existuje spojení láskou mezi těmi, co sedí na těchto židlích, a těmi, co to čtou. A proto je rodina mnohem větší než v této místnosti vůbec vědí. Oh, je to pravda, že dnes, budou předány informace, ale více než to, jsou zde osobní zprávy pro každého z vás – čekají na váš vstup do této úrovně víry.     

 

Jsou tací, kteří řeknou, že není možné, aby Duch hovořil skrze lidskou bytost takovým způsobem. Ale je tu část těch, kteří to ví lépe a možná právě proto tu sedí na stoličkách a poslouchají nebo čtou.  Známe jméno každého z vás. Jméno, které není z této Země. Jméno, které je věčné – jméno, které je můj bratr a moje sestra – jméno, které mi zpíváš „ve světle“ vždy, když tě vidím. Když se přesouváš přes „sál cti“ Vždy, když se rozhodneš vrátit se zpět na Zem, se pozdravíme a vyměníme si skutečná jména a moje není Kryon. Ale je to pro tvou realitu, informaci a Zem teď. Nechť je důkaz, že se tato komunikace skutečně děje, v energii, která se vytvořila okolo židle, kde sedíš a je teď připravená a úplná… pro čtení a poslouchání.

 

Skrze váš záměr přijít, jste dali povolení a též pozvánku někomu, aby se přidal – někoho jste možná nečekali. Některé z nich znáte. Některé z nich předstíráte, že neznáte. Přidají se k vám, jsou tam dokonce Vaše části, které jsou na druhé straně závoje. Možná jste to nečekali? Někteří z Vás si mysleli, že jsou to vaše spřízněné duše, ve skutečnosti jsou to kousky vás, na které jste čekali. Dovolte mi vám říct, že třetí jazyk tohle dovoluje. Nikdy nejste více interdimenzionální, než když jste v tomto okamžiku, drazí a vaše části přecházejí skrze závoj. Jak sedíte na těchto židlích, dali jste povolení pro mnoho. Předtím než dnešní večer skončí a předtím než skončí oslava v této místnosti, posluchači a čtenáři, je tu prostor na léčení – prostor na rozhodnutí, čekající na uskutečnění v této nové energii. Bytosti, které obklopují vaše židle, jsou připravené umýt vaše nohy a zatlačit na vás nepopiratelnými způsoby, které způsobí, že budete ve svém fyzickém 4D těle absolutně vědět, že se vás někdo přiměřeně dotkl skrze závoj a odhalil, že tato zkušenost je skutečná.   

 

Hovoříme teď k jednomu páru uší a jednomu páru očí, které spočívají na stránce. Je to osobní a je to pro Tebe. I kdybychom vám předávali všeobecné informace – a ty vám předáme – jsou v nich také osobní zprávy. Nohy jsou umyty a obětí rozdána.

 

Kde začneme? Ukryli jsme tuto zprávu pro ty, kteří by mohli dát záměr být zde. Jsou to silní andělé, kteří sedí před námi a čtou tato slova. Pokud by ses začal snažit a viděl, kdo jsi, musel bys vidět, kým jsi byl. Dovol mi zeptat se: s vašim chápáním přítomnosti, kolik z vás si uvědomuje svou minulost, a to, kým jste byli: šamanem, mnichem, farářem, léčitelem? Musíte to říct sami sobě, stále tím jste! Všechna energie božské práce je stále s vámi, pocity jsou stále zde.

 

Musím jít daleko, daleko do minulosti, abych vám připomenul, jak tohle fungovalo – historie vaší Země. Přišel jsem, když byla zem ještě stále žhavá a jsem tu od té doby. Pro mě to bylo včera, když se v mém pojetí času děje vše současně. Není tam žádné čekání, žádná netrpělivost, pouze teď. Přede mnou je též přítomnost oslavy toho, čeho lidstvo dosáhlo, jako bratři a sestry změnili realitu – dokonce dimenzionalitu Země – když vešli do duality na této planetě. Mnoho z vás bylo se mnou, když byla zem žhavá, tvořící test pro celý vesmír, na místě, kde lidé dobrovolně vešli téměř na poslední chvíli vaší lineárně-časové historie. Je to, jako by se jídlo připravovalo rok, ale lidé byli přidáni v posledních 4 sekundách… katalyzátor změny ve vesmíru… sůl Boha ochutila test velikosti.  

 

Magnetická mřížka a Vy

 

Systém mřížky Země je ve svém účelu specifický. Mřížka je vyladěná a má jediný účel – lidstvo. Můžete si myslet, že je to geologická vlastnost fyziky planety, ale je to více než to. Je to stroj na doručení DNA! Tohle je to, co systém mřížky dělá. Promlouvá k lidstvu. Člověk po člověku, a je součástí toho, co jste osobně. Pomáhá vás rozdělovat, ale i spojovat. Dává nastavení, výzvy, řešení a lásku. Je to něco, k čemu se někteří z vás obracíte, když myslíte na Boha! Někdo by řekl: „Kryone, nelíbí se mi představa, že fyzika vstupuje do spirituality. Nemám rád, když je mřížka Země součástí spirituálna.“ Já vám povím: „Je to tak!“  Pro tvůrce, kterými jste a vytvořili jste všechno, co je před vámi. Včetně testu, duality, smluv a stroje, který je zpravuje ve vaší molekulární úrovni. Nemůžete oddělit Ducha od vaší reality. Můžete si přát věřit, že je to nějak nad tím, co je fyzické, ale skutečnost je, že je to centrum všeho fyzického. Nemůžete vynechat Boha z ničeho!

 

Odhalíme některé vlastnosti toho, co nazýváte vaší DNA. Magnetická mřížka planety je komplikovaná, ale byl to hlavně doručovací systém pro lidstvo po dlouhé, dlouhé roky. Byla velmi malá změna v tom, co dělá, protože se lidstvo nikdy nepodívalo „nahoru“, aby zvážilo, že mřížka může být změnitelná věc. Lidstvo nikdy nedalo záměr pro převzetí síly, co bylo na molekulární úrovni nebo aby zvážilo, co může být změnitelné v jejich životech. Už od pradávna proroci dávali informace, že můžete změnit cokoliv, přesto jste tak neučinili. V 11-té hodině plánu, který jste vytvořili, jste se rozhodli změnit realitu a udělali jste to. Aby se tak stalo, mřížku měnící průvodce přišel v r. 1989, což je pro mě teď. Ve vašem čase, změna magnetické mřížky začala, a teď víte proč. Váš záměr vytvořit novou realitu Země vyžadoval změnu „stroje“ magnetizmu, aby vám dovolil vyniknout. Dovolte mi pokračovat.

 

Na dosažení Nového Jeruzaléma – aby se řešení začalo – abyste mohli změnit základní cíl, proč tu jste – abyste žili déle – pro odkrytí vědy – proto, aby bylo normálním zážitkem pro Ducha hovořit skrze lidskou bytost, všechna komunikace přes polohu magnetizmu, který rozmlouvá s vaší DNA… proto musela být „změněná“. A proto se začal systém mřížky hýbat! Vy jste jím pohnuli! Ti, kteří si říkají pracovníci světla, to cítili, i ti kteří jsou spirituální, to cítili. Začalo se to postupně měnit a potom se to zrychlilo. Skutečná změna mřížky byla daleko rozsáhlejší než magnetizmus, který můžete měřit kompasem. Spirituální aspekty „ley-linií“ - jejich tvar, jejich jednotnost, synchronicita s ostatními „ley-liniemi“ - se změnily na vytvoření nového nastavení, nového potenciálu Země. Namísto ukončení jste řídili tu vlnu změny, a zde sedíš rok po ukončení, pracovníku světla! Víme, že někteří z vás cítili pohyb mřížky. Poznáme vaši úzkost, ale jsou věci, které začínají zapadat na místo, jak se pohyb ustaluje a nové postavení této magnetické energie přichází ke konci, kdy začne působit na planetu rozdílně a nakonec se stane stabilním.

 

Dovolte mi říct vám o mřížce. Ve 4D (lidská dimenzionalita) jste říkali, že máte 2 vlákna DNA. Takto to je. Ti, kteří by vám řekli, že jich máte 12, vám dávají 4D popis multidimenzionálního puzzle. Jsou skutečně pouze 2 biologické vlákna. Ostatních 10, které nejsou zmíněné a nejsou ve 4D viditelné, jsou vrstvy v těch dvou, které vidíte. Nejsou další vlákna. Jsou součástí biologie - mnoho z nich se spojuje biologicky s vlákny, která můžete vidět. Takže ve skutečnosti jsou pouze 2 vlákna s 10-ti interdimenzionálními aspekty v nich. Takto jste přišli na těch 12. Vidíte? 10 nemůžete vidět a dvě můžete.   

 

Dovolte mi povědět vám o DNA. Je magnetická, takže reaguje na mřížku! Ve vztahu k magnetizmu, gravitaci, času a umístění hmoty: Je to puzzle, které nikdy nebylo vyřešeno a nikdy nemohlo být – ne ve vaší staré 4D realitě. Teď, v této nové energii, vaše věda najednou začíná chápat, že existuje aspoň 11 dimenzí v srdci každého atomu hmoty. (Říkali jsme, že jich je 12) A najednou začínáte chápat, že i čas je proměnný. Brzy bude také pochopeno, že přemístění hmoty z jednoho místa na druhé je také součástí této rovnice. Je tu určitá rovnice, která je součástí gravitace, magnetizmu, času a umístění hmoty. Všechny jdou dohromady jako velký tanec, který bude „zlatou žílou“ fyziky, až to bude objeveno a pochopeno. Pokud to bude vhodné, tato informace vám bude zprostředkována - pro teď mi dovolte, abych vám řekl o „vzorci“ toho, jak vaše DNA pracuje.

 

DNA - Astrologická energie

Jak se solární systém pohybuje, vytváří rozdílné gravitační vlastnosti a aktuální vzorce mezi částmi. Každá planeta okolo Slunce obíhá nezávisle na jeho trase, a během každé nezávislé minuty času, toto gravitační působení vytváří rozdílné nastavení magnetizmu a gravitace v plynu vašeho Slunce. V rozmezí, které jste zvolili – které se mimochodem velmi změnilo za poslední dva roky – je vzorec, který je doručený Slunci, které je v centru oběžné dráhy, a ve středu gravitačního zdroje. Magnetické/gravitační vzorce vytvořené skrze pohyb planet (včetně Země a také všech měsíců planet) jsou doručeny Zemi tím, co nazýváte sluneční vítr – energií, která neustále proudí od Slunce k Zemi. Sluneční vítr to doručí mřížce, protože obojí je magnetické, a informace jsou přeneseny v rámci vlivu polí větru a mřížky. Vzorec mřížky se mění denně! Je zajímavé poznamenat, že magnetická mřížka Země je vlastně produktem fyziky Země, ale její funkce pro vás je jako komunikační stroj pro lidskou DNA. To je další příklad, jak je fyzická zem aktivní ve spolupráci s lidstvem.

 

Jedna z částí toho, co je zakódované ve vaší DNA při narození, je nejstarší věda na Zemi, je to astrologie. Právě jsme vám dali vědu, která vysvětluje astrologii. Je to věda, která není plně pochopena ani známa, ale je to věda. Jakmile poznáte základní fyzikální formuli z pohledu magnetizmu, gravitace, času a umístění hmoty, vysvětlí to astrologii. Zatím, přicházíte na planetu, a  ve vaší DNA – v jedné z interdimenzionálních vrstev – je zakódovaná tato astrologická informace, vzorec magnetizmu a gravitace slunečního systému v okamžiku, kdy jste se narodili. Název pro vzorec, který jste dali v astrologické terminologii, určuje nastavení, osobnostní typ, typ reakce na lidské příčiny a následky. Je to magneticko/biologické nastavení, jak víte, pokračující během vašeho života, způsobující, že reagujete na sluneční systém, který to vytvořil, stejně jako ostatní na Zemi - specifickými, předpověditelnými způsoby.

 

DNA – Životní lekce

 

Zároveň na jiné vrstvě vaší multidimenzionální DNA, přichází „lekce života, žádná smlouva, žádná karma, ale životní lekce. Co je vaše Achillova pata? Jak většinou reagujete? Co je váš cíl? Někteří z vás sem přišli s hlubokými a silnými reakcemi vůči autoritám. Někteří s duchovním překrytím.  Životní lekce není karma. Je to velký problém, který je často vyvinutý z toho, co se stalo vaší energií v minulosti. Někteří jste přišli s lekcí, která má co dočinění s hojností a jejím nedostatkem. Někteří jste přišli s lekcí, která je jen o lásce. Co jste si vytvořili: láska jednoho k druhému, láska vašich dětí, láska k vašim rodičům. Co jste si pro sebe vytvořili? Co je vaše lekce? Kdo skutečně jste?  Toto všechno je zapsáno ve vaší DNA – vaše volba, vzorce, povolení. Smlouva je pouze počáteční nastavení. Musí tam být rámec reality pro vás, ve kterém budete žít – rámec, který umíte změnit. Zde je něco, co jsme ještě neříkali: Změnou své reality všichni měníte své smlouvy. Nejhlubší část spolutvoření, chybějící informace, kterou jste nikdy úplně nepochopili, je to, že tohle děláte sami se sebou! Není to proces. Nevyžaduje to nic víc, než vyjádření záměru v realitě, kterou máte – potom požádat o změnu. Je to pouze počáteční struktura. Proto je měnitelná! Ti z vás, kteří říkali, „Podepsal jsem smlouvu a musím udělat to a to,“ nepochopili, co to a to je. Kolik podpisů je na smlouvě? Dva! S kým je? S tebou! Proto, když dáte záměr na změnu smlouvy, oba podpisy se změní současně. Dáváme vám tuto metaforu, abyste pochopili svojí moc uchopit cestu, o které se domníváte, že jste si jí vytvořili, vystoupit z ní a vytvořit jinou. Ale počáteční smlouva je vám dána skrze magnetickou mřížku planety. Karma je něco jiného.

 

DNA – Karma

 

My definujeme karmu možná jinak než vy. Říkáme jí „neukončená energie“. Můžete jí ukončit kdykoliv si přejete, skrze různé metody. Když jsme sem poprvé přišli jako kolektivní mřížka – pohybující se bytost – skupina, říkali jsme vám o vaší schopnosti vyhnout se podstatě karmy – ukončit neukončenou energii. Tato neukončená energie, z toho co nazýváte minulostí, leží na mnohých z vás právě teď, když to čtete, anebo posloucháte. Nikdy jste to nepochopili. Někteří z vás to viděli jako zástavu. Někteří souhlasili, aby to navždy bylo s vámi, nepochopením ani na moment, že se tomu můžete vyhnout jednoduchým vyhlášením faktu. Ale karma byla stará energie, předtím než to bylo takto předané. Dovolte mi říct vám tajemství, aby něco z toho začalo dávat smysl. Víte, co je rozdíl mezi starým člověkem ve staré energii a novým člověkem v nové energii? Je to v DNA! Dovolte mi dát vám tuto novou informaci: čistokrevné Indigo děti se rodí bez karmy! Teď se podívejte na Indigo děti, a co se snaží udělat. Podívejte se, jak reagují a jednají. Tato informace může vysvětlit velkou míru toho, co vidíte na dětech a není to o neukončených událostech. Je to o nových událostech.

 

Jeden ze znaků Indigo dětí je, že se rodí s přehledem, který jste vy neměli, a je stále vámi nepojmenovaný. Je to něco v jejich DNA vrstvách, co nikdy nebylo součástí vaší. Říkejte tomu lekce života, pokud chcete. Já to budu nazývat zemská lekce. Indigo jsou tu z určitého důvodu - kolektivně, a oni vědí, co to je. Je to vytvoření Nového Jeruzaléma (metafora, kterou Kryon používá pro mír na Zemi).

 

Ve staré energii, nikdy nebyl v DNA atribut, který byl specifický pro Zem, ale teď je. Vaši původní obyvatelé se to museli naučit, a vaše moderní společnost to zahodila, ale nové děti přišly s tímto neporušení. Vaše karmické lekce, smlouvy a karma byly pro vás a váš osobní růst. Teď, najednou, indigo děti nesou plné vědomí toho, co mají udělat pro Zem a pro mnohé z nich to bude vášní.

 

DNA – sliby

 

Ti z vás, kteří pochopili sliby, vědí, že sliby Bohu učiněné v tom, čemu minulost, jsou do vás opět vloženy při narození, jako pokračování toho, kde jste přestali, v souvislosti s energií mezi vámi osobně a Bohem.  Neexistuje nic silnějšího než energie slibu – slib Bohu; „Drahý Bože, slibuji být chudým, abych se mohl soustředit na tebe.“ Tu jste a naplňte to! „ Bože, slibuji nemít lidské vztahy a namísto toho se soustředím na tebe. Slibuji žít v celibátu.“

 

Potom samozřejmě, když nesplníte slib, cítíte vinu. Mnohokrát jsme hovořili o tom, že je to v některých z vás aktivní – není to něco, co jde okolo. Tato energie slibu je doručená do vaší DNA aktivním způsobem. Není to něco, co leží v knize a čeká na objevení. Je to skutečné, aktivní a postrkuje vás to každý den. Připomíná vám to sliby, které jste složili. Už jsme vám říkali: Můžete to neutralizovat, změnit to, drahé lidské bytosti! Můžete se posunout od staré energie do energie nové. Není to složité a vyžaduje to jen “záměr”. Pamatujte, že záměr není žádost, je to o vyjádření vaší božskosti. Záměr je něco, co jste vždy měli a vždy mít budete. Záměr sáhne na osobní polici, která vždy existovala a vytáhne věci, které potřebuje a které navrhl předtím, než jste sem přišli.

 

Implantát – Změna vlastní DNA

 

Když roku 1989 přišel doprovod, dali jsme vám koncept. Řekli jsme slovo implantát a to způsobilo velký rozruch, že? Byl to účel, protože je to velmi silný spirituální nástroj, nebranný na lehkou váhu. I když nás o tom neslyšíte už moc mluvit, implantát bylo něco, co bylo dostupné a stále je. Byla to účelná implantace člověkem jako povolení na změnu spirituality – na odhalení a uskutečnění. Nebylo to nic od Boha nebo jiné bytosti. Bylo to skrze vaši vlastní energii, dovolující něco nového pro usazení a lepší propojení se s vaším Vyšším Já. Nástroj, který vždy existoval ve vaší „výbavě“.

 

Tento implantát je v nové energii vidět ne jako proces, ale jako přirozená „intuice“. Vy všichni máte intuici, že můžete být něčím, čím jste v minulosti nebyli. Co říkáme je následující: zatímco byla tato nová informace v roce 1989 revoluční a naplněná kontroverzí ve svém významu, v současnosti nejenže jste si vědomi tohoto konceptu změny ve vás samotných, ale aktivně následujete vědomost jak to vykonat! Moji drazí, jak se věci změnily!

 

Jen jsme řekli: „implantace - povolení na změnu.“ Změnu čeho? Vaší DNA? Možná se teď začíná skládačka vyjasňovat? Jste schopní změnit magnetické otisky všech částí, o kterých jsme hovořili jakýmkoliv způsobem. Je to implantát povolení na změnu vás na úrovni spirituální DNA - něco, o čem jsme hovořili téměř 12 let.

 

Časová line budoucnosti - Potenciál numerologie

 

Ukážeme vám sled času událostí. Nejsou to předpovědi. Místo toho jsou to energetické potenciály, o kterých byste měli vědět. Odhalím, co se odehrává a potenciál, co se může stát. Všechno je to v přítomnosti. Mřížka je téměř hotová. Celkový důvod pro Kryonův průvod je téměř ukončen.

 

Rok 2000 byl oslavou. I když někteří z vás to cítili a některé věci se v roce 2000 staly, většina toho byla o oslavách. Bylo tam mnoho toho, co bychom nazvali „umístění a označení času“ v roce 2000. Avšak rok 2001 byl jiný. 2000 je rok „dvojky“. 2001 je rok „trojky“, proto je rok 2001 rok katalytický, je o vytvoření potenciální energie.

 

Definice katalyzátoru je element či energie, která o samotě nezpůsobuje nic. Ale když se zkombinuje se správným elementem, vytvoří něco jiného z těch dvou. Jeden umocňuje druhý, co způsobí vytvoření třetí energie - pohyb od dvou ke třem. Rok trojek je umocňující rok, lidské bytosti začínají chápat tuto novou kreativní energii. Katalyzátor je energie plynoucího označení času. Označení času je nové milénium.

 

Rok 2001 je skutečně značka, protože jste neměli žádný rok nula. Proto, když hovoříme o značce v roce 2000, viděli jsme vás oslavovat celý rok, a potom začala práce. Takže, tento rok, všechno co zažíváte, je o vytvoření nové energie. Je to o změně vašich vášní, nalezení řešení pro neřešitelné situace, naplnění věcí, na které jste mysleli roky.

 

Poslouchejte: Energie, vytvořená v roce 2001 automaticky neodejde, když přijde rok 2002 a 2003. Přemýšlejte o nich odteď jako o vrstvách. Proto může být umocňující energie jako zasazené semínko, které časem vzklíčí. Přemýšlejte o tom, jako o dalším vylepšení DNA, které dovoluje změnu pohledu. Kolik z vás mělo tento rok umocňující? Kolik z vás sedí v energiích řešení? Kdo z vás teď sedí v energiích nejistoty? Ó, my víme, kdo je tu a čte! My vidíme vaše potenciály na policích, kde jste je nechali předtím, než jste sem přišli. Co je to, co vlastně chcete? Téměř všechno, co si umíte představit jako možné ve vaší realitě, je ve skutečnosti už tam a čeká na vás, abyste to prohlásili za skutečnost.  Vaše představy nejsou nikde v prostoru, jsou v přítomnosti… manifestované a čekající na vaše objevení, jak se stáváte interdimenzionálními.  

 

Pracovník světla, spirituální osoba, někdo, kdo hledá Zdroj, si nežádá povrchní věci, protože je to velká moudrost v člověku, který chápe, jak to funguje. Požehnaná je lidská bytost, která skutečně rozumí, že záměr dát se na vzestup je hledání ve správné polici! Někteří z vás tvořili z vhodné police, a tu jste, žijící novou realitu. Někteří z vás stále hledáte, a vám povíme: nikdy nejste osamocení. My jsme stále s vámi, nápomocní s tímto procesem objevování, jak se posunout do jiné reality, té která vám dovoluje manifestovat Božskost, kterou si zasloužíte.

 

Dále v roce 2002. Podívejte se na numerologii: Je to „čtvrtý“ rok, rok „země“. Je fyzický a uzemňující. Co přinese další rok? Rok 2002 je rok, ve kterém jsou mřížky kompletní, téměř dokončené, dolaďované. Přinesli jsme vám tuto informaci v roce 1989. Někdy v roce 2002 budeme oslavovat odchod doprovodu (svity) mřížky. Tito bratři a sestry pracovali 12 let na umístění mřížky s magnetickými vlastnostmi pro nový lidský potenciál na Zemi. Tato skupina odejde v prosinci 2002! Někteří jste cítili tyto posuny. Zejména, když se mřížka nastavovala, a říkáme vám, že koncem roku 2002, dokonce už uprostřed toho roku, budou někteří cítit, jak se bude ustalovat. Konečně pocítíte, na čem jste pracovali desetiletí.  

 

Teď už poznáte časový rozsah a proč to bylo tak náročné. Nápady se zdály být okolo, ale nikdy se nerealizovaly. Teď už možná víte, proč jste nevytvořili věci, které jste intuitivně věděli, že byly vaše na vytvoření. Věci, které jste viděli a dali na papír – vaše nové spirituální vášně – se ustálí a dovolí vám jejich vytvoření.

 

Někteří z vás jste se cítili být poslední roky uvíznutí a žádali jste Ducha o pomoc a vysvětlení.  Vaše petice a hlasy byli vyslyšeny: „Proč nemůžeme pohnout s těmito věcmi do nové energie?“ Povím vám proč: V energii přítomnosti neexistuje netrpělivost. Drahý, užij si dovolenou. (Smích) Protože budeš za chvíli pracovat. V roce 2003 začne nová energie – skutečná práce Kryona začne! V roce 2003, když bude energie stabilní, mřížka bude stabilní, mnoho věcí vám začne dávat smysl. Například numerologický význam roku jako roku změny, je změna od bytí frustrovaného z věcí přivázaných k realitě, kde se hýbou věci velmi rychle. Tyto potenciály se manifestují každému jinak, ale přehled o této energii by měl být známý.   

 

A teď se posuňme k roku 2008, kde je obrovský potenciál! Řešení na více úrovních, místech, ale hlavně v tomto centru univerza, jsou v tomto čase dostupné. Váš čas musí uplynout, aby se to mohlo odehrát – vytvořit potenciál, který vidíme. Nynější vůdcové nejsou vůdcové na vytvoření míru. Mohou být vyměnění několikrát. Ti, kteří usednou na svoje místa, když pochodujete tímto desetiletím, ti se „Zemskou Vášní“ ve svých rukách, budou mít energii Indigo! Budou myslet jinak a Zemská lekce, kterou budou naplňovat, bude vytvoření Nového Jeruzaléma! Toto je jen potenciál a říkali jsme to už předtím. Máte sílu to posunout nebo zdržet. Ale teď to vidíme v roce 2008.

 

Jaký je rozdíl mezi starou a novou energií? Je to schopnost lidských bytostí podívat se na sebe a loupat vrstvy lidskosti jako cibuli – zmírňovat následky duality – sáhnout skrz závoj a říct: „Já jsem spirituální/magnetická/biologická bytost a mohu přeprogramovat svoje vlastní DNA a použít vybavení okolo sebe – vědu, novou biologii, novou chemii, novou spirituální vědomost, knížky teď psané o energii… - změnit sebe vlastním mocným záměrem.“ Všechny nástroje dnes doručené jsou vhodné. To, co s nimi uděláte, změní budoucnost.

 

Říkali jsme vám, že vaše celé astrologické nastavení byla magnetická vrstva DNA. Někteří říkali: „Kryone, nepřejeme si změnit svoje astrologické znamení. Mám rád, kdo jsem.“ Dovolte mi zeptat se vás: “Jak by se vám líbilo, kdybyste nebyli ovlivněni retrográdními pohyby planet?“ (smích) Tento dar je váš. O tom tu mluvíme. Není to o tom být někým jiným, ale o očištění vlastností, které vás blokují.

 

Někteří z vás už měli změnu životní lekce a změnili jste i svoje smlouvy. Jak to víte? Dovolte mi zeptat se: “Co byla vaše vášeň před 10 lety a co je to dnes?“ Já nemluvím o dospění, ale spíše o spirituální moudrosti. Co způsobilo změnu, že jste věci, pro které jste měli vášeň v minulosti, uložili na metaforickou polici? A teď děláte něco jiného, proč? To je Lidská Bytost chápající, kdo jeČlověk, který pochopil implantát magnetického záměru na změnu smlouvy – být čímkoliv chce být – začal hledat na polici reality – to interdimenzionální místo v přítomnosti, kde leží všechny potenciály současně.

 

Je to magnetické. Je to o přeprogramování DNA a ano, je to také matoucí. Někteří říkali: Kryone, chceme změnit svoji smlouvu a spolutvořit věci, ale nerozumíme úplně přítomnosti. Můžeš! I bez pochopení, tvůj záměr je král. Můžeš začít přeprogramovávat svoji DNA. Ptáš se: Jak to udělám?“ Všechen čas je v přítomnosti. Není žádná minulost ani budoucnost. Poslouchej toto: Představ si věci na své 4D časové ose v čistotě, která by vytvořila představu reality, kterou si volíš. Když to uděláš v přítomnosti, můžeš změnit minulost. Toto je interdimenzionální cvičení, které mnoho z vás hned nepochopí. Říkáme vám, že s čistým záměrem je energie silné vizualizace skutečná, protože se naplňujete čistou vizualizací časové osy, kde se vše odehrává v tomtéž čase. Tato energie má schopnost zrušit sliby, uzdravit nemoci, zvrátit stárnutí a zničit staré smlouvy.

 

„Ale Kryone, smlouva je závazek!“ Řeknu něco v tomto smyslu: Ano! Ale znovu povíme, právě jste tak učinili! A jak jsme nedávno říkali, byla to dohoda mezi tebou a tebou! Čistý záměr je koordinovaná energie mezi několika částmi vás na obou stranách závoje! Pochopení toho je nejdůležitější část lidské zkušenosti. Mohl bys být kouskem Boha? Mohla by lidská bytost být skutečně částí celého tvořivého procesu univerza?

 

Odpověď je ano, ano, ano. Toto je Kryonovo poselství v celku. Je to jádro toho, co jsme vám říkali celých 12 let.

 

Drahá rodino, neříkali bychom vám věci, které nejsou pravdivé. Je to náš slib vám! Kolik z vás by si rádo vytvořilo lásku ve vašich vztazích? Nemluvím jen o nových vztazích, ale spíš o těch, které už máte. Je to možné. Nejen možné, očekávejte to!

 

Kryon se na vás dívá, individuální lidská bytosti, jak tu sedíš. Je tam čest a respekt. Je tam úcta. Vidím obra – kousek Boha – anděla a člena rodiny. Vidíme potenciál, co můžete na Zemi udělat, a také eventuální návrat vaší energie do věčného univerza… opět s námi.

 

S těmito energiemi, je náročné odejít z tohoto místa v tento večer, ale je to vhodné, s láskou.

 

A tak to je.

 

Kryon

 

 

 

Poznámka ke kopírování:


Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do slovenštiny přeložil Peter H. (www.transformace.info; www.kryon.webnode.cz). Ze Slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.