Multidimenzionální

30.10.2018 23:17

Multidimenzionální je výraz pro realitu s mnoha dimenzemi, které přesahují námi vnímané čtyři dimenze – výška, šířka, hloubka a čas (viz interdimenzionální).