Niterná paměť

30.10.2018 23:18

Niterná paměť je paměť, kterou si vaše DNA nese ze všech vašich minulých životů, z vašich akášických záznamů, které jsou uschovány v krystalu v Jeskyni stvoření mezi životy na Zemi. (Viz akášické záznamy a Jeskyně stvoření.)