Numerologie

30.10.2018 23:19

Numerologie je věda o číslech a na planetě nyní existuje mnoho různých forem numerologie. Některé z nich zahrnují Kabalu (vyvinutou z hebrejské abecedy), chaldejskou numerologii (vyvinutou ve starodávném Babyloně) a pythagorejskou (vytvořenou řeckým filozofem Pythagorem). Tyto příklady demonstrují, že numerologie je starodávná. Věda numerologie je v zásadě čistě o energii čísel. Jak mohou mít čísla energii?

Výraz energie používaný v této definici odkazuje na něco, co vnímáme kolem něčeho. Nemusí to být vůbec fyzické. Jednoduše to může být jen energie kolem situací, jako je drama, láska, zármutek či utrpení. Lidské situace a soucit obklopuje energie a my jsme „vyladěni“ na to, abychom podle toho reagovali. Ti, kdo jsou na energie citlivější než jiní, budou pravděpodobněji otevřenější konceptu, že čísla obsahují energetické zprávy. Mnozí lidé nevěří, že by něco takového bylo možné a tak mají pravdu, která je platná pro ně samotné. Každý z nás se může svobodně rozhodnout, čemu chce věřit.

Nejjednodušší způsob, jakým Kryon popsal systém založený na tibetské numerologii, můžete nalézt v jeho dvanácté knize nazvané Dvanáct vrstev DNA.