Plejáďané

30.10.2018 23:20

Starodávní po celé planetě nám říkají, že Plejáďané jsou našimi duchovními rodiči. Není to koncept New Age. Jsou vzestoupenou rasou z Plejád (hvězdné konstelace Sedmi sester), která přišla na Zemi a „osela“ lidstvo znalostí o světle a temnotě. Tato událost byla božsky inspirována a oni přišli přímo z Centrálního Zdroje. Představují „příběh o Adamovi a Evě“ pro domorodé napříč celou Zemí. Kryon nám říká, že oni také vytvořili mřížku vědomí Gaii a uzly a nuly Země (časové kapsle, které se měly otevřít jen pokud by lidstvo přežilo rok 2012). Ano, to znamená, že se rozmnožovali s lidmi a potomci tohoto spojení měli DNA s multidimenzionálními atributy. Proto lidé mají 23 párů chromozomů místo 24 párů, které mají všichni ostatní příbuzní primáti. Plejáďané, respektive Plejáďanky byly také učitelkami v Lemurii.