Predispozice

30.10.2018 23:22

Predispozice poukazují na tendenci k nějaké činnosti. Nicméně když Kryon hovoří o predispozicích, je to ve vztahu k individuální lidské Akáše. Například pokud se duše život za životem inkarnuje coby léčitel, pak existuje predispozice, že bude léčitelem i v příštím životě.