Předmluva od překladatelky

18.10.2017 20:09

Předmluva od překladatelky – pro Kryonovu Knihu Třináct:

 

Lee Carroll napsal během 20 let dvanáct Kryonových knih, ve kterých nám společně odhalili mnohé principy a systémy. Láskyplně nás dovedli k pochopení smyslu veškeré existence i našeho vlastního života, ukázali nám větší obraz i nové nástroje, které máme k dispozici. Dali nám nahlédnout do naší DNA i budoucnosti, která se před námi zvolna začíná rýsovat…

Teď jsme tady a před námi leží Kryonova kniha třináct… A co od ní můžeme očekávat? Kompletní přenastavení. Za dobu veškeré existence věci fungovaly určitým způsobem, který už pozvolna začínáme chápat, ale abychom mohli přejít do dalšího stádia… abychom my osobně mohli pokročit a stát se „novým člověkem“, je zapotřebí, abychom se opět změnili. Musíme projít přenastavením, získat hlubší pochopení a nový, soucitnější pohled na mnoho věcí, protože bez toho bychom setrvávali ve starší energii. Přirovnala bych to k přechodu ze základní školy na střední. Odkládáme plyšáky a dětský pohled žáčka a začínáme se na svět dívat očima studenta, který přebírá zodpovědnost za obor, který si zvolil, a za své studijní výsledky. Odkládáme staré učebnice a učíme se chápat souvislosti úplně novým způsobem… jsou před námi roky velmi vzrušujícího studia, nové koníčky, nové vztahy i lásky… Dospíváme.

Už se těším na viděnou u další Kryonovy knihy.

 

Marie Kuchařová