Reinkarnace

30.10.2018 23:23

Reinkarnace je definována jako znovuzrození duše do nového těla. Tomuto fenoménu věřila většina starodávných kultur a náboženství a tato víra existuje dodnes v náboženstvích jako je například hinduismus. V poslední době se objevují důkazy o reinkarnaci v podobě svědectví převážně od velmi malých dětí, které si pamatují na své předchozí životy s překvapivou přesností a lze to tedy doložit. Kryon učí, že duše inkarnující se do lidského života nemají žádný počátek ani konec. Stále se vracíme na Zemi coby reinkarnované lidské bytosti, abychom pokračovali ve velkolepém dobrodružství vyvíjejících se lidských bytostí a tak pozitivně ovlivňujeme veškeré Stvoření.