Říjen 2016

14.12.2016 08:50

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2016

 

 

04 10. 2016

DUCHOVNÍ LOGIKA

 

Chci, abyste začali používat duchovní logiku – něco, co bude časem více zřejmé. Plejáďané jsou rodiče vaší oseté duchovnosti. Jednoduché. Většina Země tomu nevěří. Váš akceptovaný příběh stvoření a jeho načasování jsou stejné, ale přesto nemohou zahrnovat E. T., má-li v něj uvěřit většina. Samotná vaše představa mimozemšťanů vždy zahrnuje ty, kteří přišli, aby vás dobili či poškodili. To je vaše předpojatost a je to odraz vašeho vlastního lidského vědomí a vaší krátké historie. Děláte to vy a proto očekáváte, že totéž budou dělat i jiné formy.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Základní fraktál“ -

 

 

 

10. 10. 2016

NENÍ TO DIVNÉ

 

Staré duše, vy jste ti, kdo začínají mít tyto sny, tyto nové reality. Jakmile vaše DNA začne zvyšovat svou účinnost a vy dáte svolení k vyššímu vědomí, může to začít. Nebude se to dít jen dětem. Nemůže to být jen u nich, protože vy jste v tuto chvíli ti s největšími zkušenostmi. Děti se tam nakonec dostanou, protože i ony mají staré duše, ale vy máte moudrost, abyste tomu nyní rozuměli.

Jak se tyto věci začnou dít vám, coby dospělým, bez ohledu na váš věk, staré duše, budete mít tendence to potlačit. Možná to budete zpochybňovat a půjdete k někomu, kdo vás vyslechne, a povíte mu: „Stala se mi divná věc.“ Ani se neopovažujte to říct! Není to divné! Je to normální!!! To jediné, co je divné, je člověk, který žil s těmito obrovskými potenciály po celé věky a nikdy je nevyužil! To je divné!

Pokud dokážete přeměnit čas, a jsou zde tací, kteří vědí naprosto přesně, o čem mluvím, pak chci, abyste se k tomu přihlásili. Pokud toto posloucháte a prožili jste to, čemu říkám multidimenzionální zážitek, pak nechci, abyste někomu říkali, že to bylo divné. Chci, abyste se postavili a prohlásili, že se posouváte z této 3D krabice a začínáte si uvědomovat, že máte prožitky, které jste si zasloužili! Posun je tady a stará duše začíná cítit nové nástroje!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Být napojeni – 2. část“ -

 

 

 

17. 10. 2016

BUDETE TO VĚDĚT LÉPE

 

Před lety jsme vám dali jiné proroctví. V nové energii nebude nikdo schopen „sedět na plotě“ (pozn. překl.: nerozhodnutý, kterou stranu si vybere). Nebude žádná vláda, která by mohla sedět a jen to sledovat, protože budou všechny zapojeny. Budou muset učinit rozhodnutí, zda budou bojovat proti temnotě nebo ne. A pokud proti ní nebudou bojovat, pak budou zranitelní a vystavení temné armádě. Tuto informaci jsme vám dávali před lety. Všechny vlády na této planetě budou nakonec zapojeny do eliminace temné armády. Takže až temná armáda zabuší na včelí úl, ti, kteří seděli na plotě, budou strženi dolů a uvidí světlo a temnotu a budou muset učinit rozhodnutí. Temná armáda svými vlastními činy zasévá svou vlastní zkázu. Nerozumí světlu. Rozumí jediné věci: strachu. To představuje velmi starou energii. Přemýšlí takto: Když lidi přiměješ, aby se báli, pak vyhraješ jakoukoli bitvu.To je vědomí staré energie a je na tom kus pravdy, pokud jste oběť. Pokud jste vysílačem světla, pak se vás nedotkne. Budete to vědět lépe.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Šest „Dysfunkčnost temnoty“ –

 

 

 

24. 10. 2016

ZPŮSOB, JAKÝM DUCH FUNGUJE

 

Existuje axiom pravdy – my tomu říkáme „pravidla způsobu, jakým Duch funguje“. Nedáváme vám odpovědi na žádné otázky ohledně vědy či způsobu fungování věcí, pokud už je nějaký člověk neobjevil. Bylo by to jinak nevhodné pro koncept svobodné volby.

Lidstvo samo musí nalézt svou cestu ke zvyšování svého vlastního vědomí a proto je Duch někdy tak těžko uchopitelný. Když sedíte na channelovaném setkání a kladete otázky ohledně volné energie, biologie či jiných věcí, které dosud nebyly objeveny, Kryon a Duch mohou na tyto otázky odpovědět jen neúplně, v náznacích. To protože všechny tyto věci náleží lidstvu.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Informace o delfínech – 2013, Mexiko“ –

 

31. 10. 2016

NÁDHERNÉ

 

Proč nezačnete proces pravidelného mluvení s vašimi buňkami? Mluvte zároveň i se svým vyšším já, téměř jako by ty dvě věci byli jednou. Mluvte s innate: „Já vím, že tam jsi!“ Krása toho je v tom, že innate není oddělená od lidského vědomí. Je s ním sladěná. Je to multidimenzionální část toho, co už máte. Innate jste vy starající se o sebe nejlepším možným způsobem, i když s ní nemůžete nebo neumíte mluvit. S pomocí intuice najděte způsob, jak se dozvědět víc o tom, co se ve vás děje.

Dospějete k bodu, drazí, kdy rozprava s innate bude druhou přirozeností. To vše probíhá skrze vaši intuitivní část a vy to můžete udělat v každém okamžiku každého dne. Tehdy získáte mír. Tehdy se začnete zamilovávat do sebe. Je to krásné, možné a proveditelné. Jak kráčíte po planetě, rostliny to budou vědět – zvířata to budou vědět. Ti všichni jsou s tím spojení. Je to nádherné.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Tři části“ –

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.