Současné události a potenciály roku 2009

30.11.2008 16:31

 

 

Kryonův živý channeling přijatý Lee Carrollem v Laguna Hills, Kalifornii 30. listopadu 2008


Abychom pomohli čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace - na rozdíl od tištěného textu. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Laguna Hills v Kalifornii (Kryonova domácího prostoru).

 

Zdravím, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj kolega převádí toto poselství do linearity, jak činí již po tak dlouhou dobu. I když jemu i vám říkám, že na druhé straně závoje čas doopravdy neexistuje, stále musí naše poselství linearizovat. Z našeho pohledu se vše děje současně. Pro vás je to na lineární trati. Nicméně naše perspektiva nám dává možnost vás upozornit na potenciály toho, co vidíme v tom, co vy označujete svou budoucností.

Když se ohlédneme zpět, vidíme sami sebe v tomto okamžiku, jak vám vyprávíme o potenciálech, v nichž se právě nacházíte, ale naše “nyní” je před vašimi 20 lety. Tenkrát jsme vám zprostředkovali informaci a hloubku toho, čeho jste v r. 1987 dosáhli. V našich poselstvích jsme vám tenkrát v r. 1989 sdělili, že jste změnili svou budoucnost. “Dojde k posunu lidského vědomí,” řekli jsme tenkrát. A stalo se to.

Pamatuji si, jak jsem tu seděl a říkal to, neboť to je stále přede mnou. Pro vás je to záznam něčeho, co se stalo. Pro mne se to stále děje. Ale pro vás to bylo ještě předtím, než byl můj kolega schopen otevřít ústa a linearizovat cokoliv, co říkám [než Lee začal channelovat nahlas]. Místo toho psal na svém stole. Právě nyní tam s ním jsme. Pro nás je to bezčasé a všechno, co se událo během toho, čemu říkáte 20ti letý odstup, je pro nás přítomným okamžikem. Zapsal to tak, jak jsem mu to předal a byla z toho první Kryonova kniha – ta, v níž jsme uvedli tyto potenciály, které jsou dnes vaší realitou. Nuže, toto vám vyprávím, abyste pochopili, že to, co jsme tenkrát viděli jako potenciály vašich rozhodnutí, je před vámi. Tuto informaci vám dáváme proto, abyste poznali, že stejně tak jasně vidíme potenciály pro příštích 20 let.

Zda se potenciály stanou realitou, to závisí na tom, co s nimi uděláte. Na této planetě existuje tak silná kolektivní energie vytvářená Pracovníky Světla, že samotné jádro planety jako takové vibruje odlišně jen proto, že jste tu. Krystalická mřížka vibruje odlišně, protože tu jste. Všechny tyhle esoterické promluvy jsou pěkné, ale musíte to vnímat! Vidíte před sebou tu realitu?

Ach, moji drazí, kteří již na této planetě žijete dlouho, pamatujete si, jaké to bylo před 20 lety? Dnes budu mluvit o současných událostech, tak mi dovolte se zeptat: Vzpomínáte si na počasí v době před 20 lety? Pravděpodobně se zalíbením. Dnes takové není, že? Pamatujete si energii samotného vašeho života, vašeho pracoviště? Vzpomínáte si na energii vaší politiky a obchodních záležitostí před 20 lety? Pamatujete si to? Protože dnes to není stejné.

V dějinách lidstva ještě nikdy nebylo 20tileté období, v němž by k tomuto došlo - kdy by se vědomí natolik změnilo. Dochází k tomu v důsledku toho, co jste učinili. Ó, mohli bychom se vrátit a připomenout vám, že na onom místě, kde jste stáli, připraveni ke svému zrození, jste se nemohli dočkat, až se sem dostanete! V této místnosti nezáleží na tom, kolik vám je let. Je tu mládež, jsou tu senioři. Pro mne jste všichni stejně staří a jste skvělí, jste kouskem Boha. Nevidím vaše tělo. Vidím obličej, jenž znám - ten, jenž je věčný. Jste si toho vědomi? Smrt neexistuje. Jistě, přichází doba, kdy ztrácíte lidské tělo a získáváte další. To je pouze mechanika lidské existence. Tato těla dlouho nevydrží. To je všechno. Proto se stále vracíte. Tak vás vidím já, a tak jsem vás viděl odedávna.

Mohl bych se vrátit do velmi dávných dob, do časů pro vás nezměřitelných, kdy Země byla tekutá a nabírala svou podobu, a my jsme to spolu sledovali. “To je váš nový domov,” říkali jsme. “Počkej, až to vychladne, budeš tam,” říkali jsme. “Znovu na další test,” říkali jsme. Ó, to není zkouška lidí. Jde o zkoušku energií. A nyní tu jste, sedíte na ní a provádíte velké pozvednutí (planety).

Někteří z vás si ony dny pamatují – mluvíme o době před 4 bilióny let – ale můžete si to pamatovat, neboť je to vtištěno do vašeho Akášického záznamu. Je to součástí tvé buněčné struktury, Stará Duše. Je lidskou přirozeností, že nevidí tyto věci tak jako my, a tak to většina z vás neumí. Ale sedíte zde, v listopadu roku 2008. Pro nás jsou to pouhá čísla, ne roky. Je to energie. 8 a 2 jsou jedna. To je jednota. Jsou to nové začátky. Znamená to vyšplhání z truhly strachu! Znamená to výstup z kotle plného staré energie. Je to vaše vynoření do nového věku. Říkali jsme vám to.

Řekli jsme vám to minulý rok touto dobou, když jste přecházeli z roku devítky do roku jedničky [z 2007 do 2008]. Co všechno tohle pro vás znamená? Buďme praktičtí. Mluvme chvíli o těch, kdo sedí na židlích, nejen v této místnosti, též o těch, kteří tomuto naslouchají a o těch, kteří si to nyní čtou. Znovu se chystám předat poselství o tom, čemu říkám “aktuální události” a bude to především pro Američany, neboť těch je tu nejvíce. Budu mluvit na rovinu, k vám všem. Američany myslím ty ve Spojených státech, kteří tu žijí.

Vaše Spojené státy mají téměř 200 let staré dokumenty, které byly channelovány čestnými muži - muži, kteří chtěli změnit tuto planetu. Někdy na to hledíte a přemýšlíte, co by řekli dnes. Nuže, nemusíte přemýšlet, neboť oni jsou zde. Tím či oním způsobem, v lidském těle nebo ne, vědomí oněch praotců je s vámi. Co by řekli? Jsou s vámi při jakékoliv vaší činnosti. Nejsou šokováni ani překvapeni, protože oni vidí to, co vidíme my. Vidí, že procházíte posunem, velkým posunem ve všech oblastech.

Odkud začneme? Jak začneme? Začněme u strachu. A řekneme to znovu. Strach není energií. Strach je nedostatkem Boží lásky. Je to jáma a vy ji naplňujete svou dualitou. K tomu dochází. Máte svobodnou volbu ve všem, drazí. Až dnes večer opustíte toto místo a pohlédnete na všechny věci kolem vás, které jsou možná temné, negativní a zraňující, někteří možná neuvidí žádný příslib, vlídnost či naději. A já vám povím, k čemu u nich tedy dochází: dobrovolně odstrkují Boží lásku a zůstává jen ta velká jáma. Tu pak naplní svými vlastními představami a vytvoří strach. Je to dualita v akci.

Nechte mne říci toto: Je mnohem snadnější si toho nevšímat a nechat Boží lásku, aby zůstala na onom místě, než se jí dobrovolně zbavovat. Přesto tak někteří z vás činí. Proč se dnes neodevzdáte pochopení, že jako Majáky se nemůže bát? Můžete jedině bojkotovat Světlo. Pokud se Maják bojí bouře, mí drazí, jakou šanci mají ti na pevnině? Pokud se Maják bojí bouře a rozhodne se zhasnout světlo, co se stane s loděmi? Nemáte možnost se bát!

Řeknete: “Ale, Kryone, někteří z nás se už bát začínají, protože věci vypadají špatně.” Takže vám dáme odpověď, jež vás naplní láskou Boží do té míry, že žádná jáma už ve vás nebude. Nemůže ve vás být prázdnota. Nejprve si uvědomte, že onen strach je způsoben nejistotou ohledně toho, čemu říkáte budoucnost. Dovolte mi tedy, abych vám řekl, co vidím jako potenciál v budoucnu: Přijde čas, kdy se ohlédnete zpět a řeknete: “Jak jen jsme se mohli bát? To bylo od nás hloupé.” Proč to neprohlásíte hned teď? Nečekejte na budoucnost, abyste se ohlédli a říkali, že od vás bylo hloupé se bát. Řekněte to teď! Vyřiďme to nyní.

Je mnoho těch, co řeknou: “Jenže, Kryone, ty nevíš, čím procházím. Nevíš, čemu čelím.” Ach ano, my to víme. Cožpak to nechápete? Kráčíme s vámi v každém jednom okamžiku vašeho života. Z vaší vrozené části (innate), jež je interdimenzionální, se natahuje ruka a tolik vás chce držet za vaši ruku a vytáhnout vás z toho strachu. Chce zesílit vaše Světlo. Vždy tomu tak bylo, odedávna. Je načase onu ruku uchopit. Je načase přijmout onu ruku, tu ruku, již nazýváme rukou Vyššího Já. Kráčí s vámi každý den a zná všechny vaše záležitosti, vaše problémy, váš zdravotní stav, váš žal a vaše starosti. Je načase toto přenechat Bohu.

Země

Začnu u Země. Začnu ve velkém a budu ubírat. Současné události: Co se děje na planetě jako takové? Z esoterického hlediska se Krystalická mřížka této planety plní novou energií. Součástí vlastností Krystalické struktury je paměť. Děti si to dokonce možná pamatují, pokud ve škole někdy stavěly krystalové rádio. Krystal má frekvenční rozlišení a paměť. Což je úroveň vědecká a geologická. Na esoterické rovině si Krystalická mřížka této planety pamatuje vás a vaši frekvenci. Pamatuje si vaše Akášické záznamy a ví, proč jste tady. Trvale je připravená k aktivaci.

Gaia je živá a je při vibračním posunu vaším partnerem. Odjakživa byla. Vy a Gaia máte domluvu o vzájemné spolupráci a součástí této záležitosti jsou všechny související věci – to, co nazveme geofyzikou planety. Začínají se vám před očima měnit. Teď přejdu k vědeckému pohledu, hodím vám rukavici a řeknu, ať si to jdete ověřit! Čím to je, že se magnetické pole tolik a tak daleko posunulo, a jen za posledních 10 let? “Co se s ním stalo?” mohli byste se ptát. Řekli jsme vám před 20 lety, že k tomu dojde. Muselo. Neboť magnetická mřížka Země doslova promlouvá k DNA uvnitř triliónů kousíčků vašeho těla, které následují přímo Akášický záznam života, smrti a minulých výrazů [životů] toho, kým jste.

Uvědomujete si, že vaše Akášické záznamy jsou interdimenzionální? Stáli jsme přímo zde [Laguna Hills] a řekli jsme vám to. Existují dvě vlákna vaší interdimenzionální DNA, která jsou vzájemně propojenými energiemi a kterým říkáme Lemurská vlákna. Jsou s vámi od samého počátku a jsou vaším Akášickým záznamem. Aby byla vytvořena tato podivuhodná úschovna, jsou potřeba dvě vlákna, propojená za tímto účelem, a je to jediný pár interdimenzionálních vláken, která máte. Onen zakroucený proužek? Nuže tedy, ta dvojitá šroubovice, to je ona 3D část, a dokonce vlastně ani nejde o pár. Ne, mluvím o dvou interdimenzionálně propojených vláknech. Tedy, jak silný je Akášický záznam a jak silný je záznam o tom, kým jste vy.

Váš Akášický záznam je interdimenzionální a nezná čas. Z vašeho pohledu se časem řídí, protože říkáte, že to je záznam minulosti. Ale tak to vlastně není. Je to záznam přítomnosti tak, jak byla vybrána v minulosti. Jsou tam vtisknuty potenciály toho, co se vám bude dít při příštím pokusu. A opět, Akášický záznam vypadá jako něco z minulosti, že? Jenže on je to spíše Akášický záznam toho, kým teprve budete. Jestliže je v kvantovém stavu všechno v přítomném okamžiku, pak jakýkoliv druh “záznamu” je vším, co se děje, a ne jen v jednom směru [vaše minulost]. Musí obsahovat “zápis” potenciálů budoucnosti. Neočekáváme, že byste tomu porozuměli.

”Dobrá, Kryone, dokonce i v mém omezeném porozumění to znamená předurčení.” Ne, to ne. Víte, jste kousíčkem Boha, stejně jako já. Známe potenciály, které budujete svou současnou životní energií, a víme, jaké jsou tendence vašeho příštího jednání. Ó, není to známo absolutně, ale je to každopádně potenciál. Je též známo, že všichni z vás se vrací zpět. Ano, vracíte se! Budete mít na druhé straně závoje Boží mysl a velice rychle se vrátíte nazpátek.

Doba oběhu? [Od zrození do reinkarnace.] Zapomeňte všechno, co vám bylo řečeno. V této energii, z esoterického pohledu, vám řeknu, že Pracovník Světla může přijít a odejít během roku. Jednoho roku! Pokud to trvá déle, pak na něco čeká. Zapomeňte na to, co vám bylo řečeno těmi, kteří se zabývají metafyzikou, těmi ze staré energie, o tom, jak dlouho trvá vytvořit další plán. Nemáte tušení, jak moc se toto všechno změnilo. Energie na této planetě podporuje rychlý oběh. To samo by vám mělo cosi povědět o tom, k čemu zde dochází.

Chci, abyste se podívali na sílu magnetického pole. Klesá! Pokračujte a změřte aktuální Gaussovy jednotky. Není tak silné, jako bývalo. Co to znamená? Vzpomeňte si: Závoj, to, co jste nazvali závojem, je definováno jako to, co je mezi vámi a vaší druhou stranou. Je to tedy to, co se nachází mezi 3D a dalšími vyššími dimenzemi. Vy si myslíte, že je to závěs mezi vámi a Bohem, ale tak jednoznačné to není. Tento závoj je silný, a my jsme vám od začátku říkali, že magnetismus a přitažlivost a Světlo na této planetě jsou jeho součástí. Nyní to všechno slábne, ubývá. Závoj se začíná trochu zvedat, a někteří z vás to pocítili a víte naprosto přesně, o čem mluvím.

Proč též nejdete a nezměříte heliosféru Slunce? Běžte. Vstaňte se svých židlí a běžte si to vyhledat. Zjistíte, že nikdy nebyla slabší! Někdo řekne, že je nebezpečně nízká. Heliosféra je magnetickým doplňkem Slunce, jenž vás doslova zaštiťuje před kosmickými paprsky z vesmíru. Ve vašem slunečním systému je všeho méně a méně! Nicméně, netrapte se, neboť je to vše součástí systému, pozemského systému, jenž měníte, a je to vše vědecky změřitelné, a všechno je to součástí toho, co jste dle našeho sdělení měli očekávat.

Musím vás žádat, abyste si šli vyhledat změny počasí, k nimž došlo? Možná stačí se podívat z okna? [Smích.] Před 20 lety jsme řekli, že budou místa, kde již neporoste to, co tam odedávna rostlo, a na jiných místech poroste to, co tam nikdy nerostlo. Pověděli jsme vám o místech, která byla neúrodná a kde bude voda. Co to vypovídá o počasí? Říká vám to, že dojde na velké změny ve vodním cyklu. A přesně to dnes vidíte. Nebojte se tohoto posunu!

Nejprve zopakujeme: Jde to pomalu! Máte čas. Pokud se zvednou hladiny vod, běžte jim z cesty! Země postupuje pomalu. Ti, kteří tyto věci pozorují, uvidí, že k tomu dochází, a budete mít roky na to, abyste se přizpůsobili. Přesto se najde někdo, kdo do toho bude rýpat a zpochybňovat to – a utopí se. Lidé to tak dělají, víte? Nevěří tomu, co se děje a změnu popírají. Stejné je to s vědomím. Viděli jste to v poslední době? Jsou tací, kteří do toho budou rýt, protože se jim ta změna nelíbí, a v tomto procesu půjdou ke dnu. Tím chci formou metafory říci, že existují tací, kteří položí své životy, aby všechno udrželi při starém. Co vám to říká o posunu? Neudělali by to, pokud by neviděli něco, co se jim nelíbí: Posun.

Opět říkáme toto: S počasím není nic v nepořádku. Prochází cyklem, který sám o sobě pokročil. Jinými slovy: je napřed, protože jste uspíšili geologii této planety. Vlastně jste – relativním způsobem – postrčili hodiny. To znamená, že vaše hodiny jdou stejnou rychlostí a vy se dokonce zdáte stárnout stejným způsobem, jenže planeta zrychlila! Mohli byste říci: “To nedává smysl, Kryone.” Máte pravdu. Vám nemůže, protože jste ve 3D a tyto věci se vztahují k interdimenzionálním atributům. Nepocítili jste vzestup rychlosti času? Ptejte se uvnitř, zeptejte se toho ve svém nitru: “Vnímal jsi v poslední době to zrychlení?” To je ten nepokoj, to je ono probouzení ve 3 hodiny ráno, o němž jsme mluvili před lety. Je to zrychlením Země. Je to tu, viditelné pro vás všechny. A nejde o něco, co se teprve stane. Je to něco, co se stalo, a už jste v tom.

Spojené státy

Zaprvé a především, Kryon a Duch se nezajímají o politiku. Co jako kolektiv děláte v této oblasti, to je svobodná volba. Ale pohlédněte na svou svobodnou volbu, již máte, a na rozdíl mezi tím, co děláte ve staré energii, ve srovnání s novou energií. VY to děláte. Bůh nedosazuje politiky do úřadu. To vy. V této zemi to byl systém, který jste zvolili, a který fungoval tak, jak jste určili, tam dosadil někoho výjimečného. Tedy, to není politická věc, přesto si někteří budou myslet, že je, protože sami vidí všechno politicky. To prosím nedělejte.

Nyní se chystám vám poskytnout informaci o tom, jemuž říkáte Obama, a někteří z vás to již vědí.

Můj kolega seděl v r. 2001 na pódiu v Izraeli a říkal obecenstvu, že rok 2008 bude dobou posunu a změny, protože takový je potenciál. “Kryone, ty nám říkáš, že tím potenciálem byl Obama v roce 2008?” Ne. Ten potenciál spočíval v tom, že v r. 2008 vytvoříte ohromný posun, a to jste udělali. Později, při setkání v Coloradu [vyhledejte si to, existuje záznam a je k vidění], jsem channeloval informaci, že v r. 2008 se jako kolektiv obrátíte pro vedení k Indigové bytosti. Nuže, právě jste tak učinili! Nechte mne vám něco povědět o tomto Člověku, jehož jste zvolili. Zaprvé – je to Stará Duše. Tak to jste už věděli, ne? Jenže já vám povídám, že je to stará, prastará duše. Je to Lemuřan. Nepřipadá vám zajímavé, že se narodil na Hawaii? To jsou původní energie Lemurie, 50.000 let staré.

V tomto životě se rozhodl tam znovu narodit. Což je první náznak. Jako takový byl identifikován před dvěma lety ženou, která jako první uviděla Indigovou barvu. Základní informace o charakteristice Indiga pochází od té, jíž říkáte Tappe [Nancy Tappe]. Ona identifikovala Baracka Obamu jako Indigovou bytost před více než 2 lety [dlouho předtím, než se rozhodl ucházet o místo prezidenta]. On je starší Indigo, ano, ale má vlastnosti Indiga.

Nyní mi dovolte popsat vám ony vlastnosti, a to je ta legrační část: V oněch dobách, které byste označili jako rozběh voleb, byste přecházeli tam a zase zpět ve snaze provést analýzu, abyste se mohli rozhodnout, kterou Lidskou Bytost si chcete vybrat. Vskutku, existovala kritika na Obamovu adresu a byla asi takováto: “Je příliš mladý a nezkušený, nemůže zvládnout svůj úkol. Tato práce vyžaduje starší, zkušenější, ostřílenější Lidskou Bytost.” Na takový argument jednoduše nebyla odpověď. Ale když jste se na toho muže podívali, vyzařoval onu energii, že již “byl tam a dělal ono”! A to je Indigo! Mimo doménu 3D jeho Akášický záznam doopravdy “existoval již dříve”, a kdybyste věděli, co jeho záznam obsahuje, zírali byste, čím vším prošel.

Učinili jste volbu, která byla silným potenciálem. Zvolili jste Lemuřana a Indigovou energii, Starou Duši. Což je něco, co jsme předvídali. Nyní mám v úmyslu mu poradit. On to nikdy neuslyší. [Ach, ale mohl by.] Toto je má rada, jako Kryona, tomuto mladému muži v čele této země. Mám na srdci dvě věci, Baracku. Číslo 1 – hlídej si záda. Číslo 2 – nevěř svým poradcům, neboť oni ti poskytnou to, co fungovalo za starých časů. Na každý pád, tvá intuice ti poskytne vedení, co bys měl skutečně udělat. Zboř paradigmata. Vystup ze škatulky a běž za tím. To je aktuální, že? V tomto okamžiku ho převzetí úřadu teprve čeká. To je aktuální!

Podívejte, co jste dokázali! Kdybyste před 20 lety v klubu starých dobrých „pardů“ v zákulisí vaší země prohlásili: “Tak abyste věděli, za 20 let Spojené státy zvolí černocha,” byli by vás vyhodili! “Nemožné!” křičeli by. “To nedovolíme!” řekli by. “S tím nikam nedojdeš. To se nemůže stát!” Víte, že mám pravdu, že? Říká vám to něco o tom, co se ve vaší politice událo? Je to volnoběh. V žádném zákulisí už nikdo neúřaduje. Místo nich to děláš ty, Ameriko.

Američané toto potřebují slyšet

Nyní mi dovolte promluvit k Američanům o něčem, co potřebují slyšet: Vezmu vás asi tak 10 až 15 let do minulosti. V té době se konkrétně Amerika rozhodla vypořádat s tehdejšími tabákovými společnostmi. Občané si uvědomili, že tyto společnosti se pohybují mimo hranice integrity, neboť se pokoušejí ovládat lidi prostřednictvím drogové závislosti, dokonce i děti! Takže se Amerika rozhodla zjednat pořádek v předpisech, a učinila tak.

Začaly být přijímány zákony, které měly umožnit zdraví těm, kteří ještě nebyli závislí, prostřednictvím toho, že jim byla ponechána volba konečně prověřit, zda je to poctivé, a oni to dělali. Dnes je všechno jiné, že? Co říkal zbytek světa o tom, co jste dělali? Smáli se! V západní Evropě, když viděli, co děláte, otočili se k vám zády a řekli: “Ti hloupí Američané. Ti jsou prostě divní.” Prohlásili: “K tomu tady nikdy nedojde.” Nuže, běžte tam dnes a najdete zákony totožné s vašimi!

Proč vám to vyprávím? Přicházím s tímto příběhem, protože to děláte znovu - dovolujete, aby se věci pročistily. Nejprve tady, a později i v dalších ekonomických systémech na planetě. To proto, že vy jste schopni zvládnout tyto změny jako první! Máte systém, jenž umožňuje beztrestné odhalení. Máte systém, který vám umožňuje říkat, cokoliv si vyberete, a pak prozkoumat integritu věcí, které bývaly tím, co byste nazvali nedotknutelnými “posvátnými kravami”. Tabákové podniky byly jednou z nich a v průběhu vašeho průzkumu padly.

Na integritě začíná v běžném životě stále více záležet. Mí drazí, nyní jste uprostřed finanční krize. Ale my to vidíme odlišně. Vaše země neprochází krizí, je ve stádiu prořezávání. Co provádíte se stromy, když chcete, aby lépe rostly a přetrvaly? Ořežete jim větve, úplně je ořežete. Je to ošklivé! Pak se na ně podíváte a řeknete: “Nevím, jestli to vůbec kdy doroste.” Děláte to, že? Ale mistr zahradník se v tom vyzná. Mistr zahradník ví, že se to musí udělat. Ví, že až se vzpamatují, budou krásné, nebo snad ne? Větší než předtím. Pak se na ně podíváte a … “Jé, ta příroda je neuvěřitelná!”

Dovolte, abych vám řekl něco, co je taky neuvěřitelné. Princip integrity v ekonomice, pokud je uskutečněn, využit a manifestován, povede k rychlejšímu růstu vašeho finančního systému, než by jakýkoliv z kritiků považoval za možné. Máte v úmyslu tu sedět a bát se toho? Snad si namísto toho uvědomíte, že jste právě “prořezali systém”, a budete tuto zimu jen vyčkávat. Nechte tuto zimu být tím, čím je, a sledujte, jak tyto věci přicházejí zpět, neboť jste právě dokázali nemožné.

A opět, existují ti z onoho klubu starých „pardů“ před 20 lety, kteří řekli: “Bankovnictví bude takové. Pojištění bude takové. Tímto způsobem vyděláme nejvíc peněz.” Právě jste jim v tomto směru předložili výzvu, a věci již nikdy nebudou stejné. Nikdy.

A v dalším kole se to začne šířit. Tato integrita se posléze rozšíří do Evropy, a dokonce i do Číny. Sázíte semínka na místě, které pro to bylo stvořeno – ve Spojených státech. Právě zde tyto věci dělat můžete a nikdo vás za to nebude trestat. Toto bylo součástí potenciálů právě oněch channelovaných dokumentů vytvořených před 200 lety, které vám tuto možnost poskytují. Pochybujete, že byly channelované? Běžte si je přečíst - jsou vyryty do stěn památníků vašich minulých prezidentů. Važte si jich. Takto jsem nikdy dříve nemluvil. Systém, který jste vytvořili, je dobrý, jelikož Lidským Bytostem umožňuje osobní volbu bez trestu. Pokud si dostatečné množství z vás vybere tu správnou věc, zbytek světa se podívá a změní se také.

To, co děláte, je těžké a ještě vás čeká pár těžkých dní. Pojďte se mnou o 20 let dál do budoucnosti a uvidíte odlišný druh bankovnictví, odlišný druh pojištění, a bude to po celém světě. A dojde k tomu kvůli tomu, co jste udělali tady a teď. Co jste si zvolili učinit a pro co se rozhoduje váš Kongres, to je odpovídající. Přemýšleli jste o tom někdy takto? Toto je aktuální informace. Právě toto vám chceme říci. Vaše situace nesouvisí s tím, že by se něco nezdařilo. Víte, co selhalo? Selhala jen stará energie! Selhal jen klub starých pardů. Selhala chamtivost. Takže, co máte v úmyslu udělat? Měli byste nafouknout balónky! Měli byste uspořádat oslavu! Vyzývám vás k uspořádání večírku na oslavu recese! Proč ne? Podívejte se na pravdu. Podívejte se na to, k čemu doopravdy došlo. [Úsměv.]

Osobní síla

Chci mluvit o osobní síle. Chci mluvit o věcech, na které se mne lidé ptají již velmi dlouho - co se chystá. Jak můžete stvořit na této planetě mír?

Ti, co přemýšlejí svou lineární myslí, říkají: “Abychom měli mír na této Zemi, budou muset všechny Lidské Bytosti konvertovat k metafyzice.” Nuže, to se nestane. A to není předpověď, pouze realita. Takže, jak to bude fungovat? Chci znovu zopakovat něco, co učím již přes 20 let. To, co v sobě, Lidská Bytosti, neseš, není systém přesvědčení. Jsi nositelem energie Světla. Když jste na velmi temném místě, všechno zmizí. Vše je ukryté v temnotě. Nevidíte nikoho nic dělat. Samozřejmě, energie, jež v temnotě kvete, je korupce, drama a chamtivost. Nicméně - když vy kráčíte po této planetě, nesete Světlo. Někdo z vás může říci: “Dobře, ale mé Světlo je velmi malé.” Z kolektivního pohledu není.

Země je ve staré energii. Avšak mřížkový systém a všechno krystalické začíná zeslabovat. Tím chci říci, že to čistí výhled těm, kteří si přejí mít povznesené myšlenky, kteří je ovšem nemohou mít v temnotě. A tady přicházíte vy se zápalkou! Světla je právě tolik, aby ostatní něco viděli, a dostatek Světla je tam, kde se zápalky sčítají a stávají se pochodní. Možná vás je jen pár? Myslíte si, že Světla není dost? Méně než půl procenta populace této planety je schopno všechno prosvítit!

Světlo je stvořeno proto, aby ti, kteří by se nikdy neposadili na tyto židle [ti, kteří by nikdy nenaslouchali channelingu], mohli – se svou vlastní integritou a svou vlastní inteligencí - spatřit věci, které již nejsou ukryty ve tmě. Což by vedlo ke vzniku situace, kdy by začali objevovat energii integrity. A právě to děláte, drazí Pracovníci Světla. Chápete to? Dáváte lidstvu tuto možnost.

Můžete mít 6 miliard lidí ve tmě a pár miliónů z nich zapálí zápalku a vidí všichni. Rozumíte? Až všichni uvidí, nedovolí, aby věci takto dále pokračovaly. To je potenciál, který jsme vám předali před 20 lety. Je to to, co ve vás vytvořil r. 1987 a Harmonická konvergence. Zvládli jste to. Všichni jste to zvládli.

Možná si neuvědomujete roli, kterou jste v tom hráli, ale zvládli jste to. Někteří z vás se právě nyní probouzejí a říkají: “Co víc můžu udělat, než jsem dělal doteď?” Já vám to povím: Relaxujte. Dýchejte. Zapalte svou zápalku. Nenechte se lapit v tom, co se má stát jako další nebo “jak moc” nebo “jak těžko” nebo “dělám to správně?” Říkám vám, jen držte svou zápalku a nechte Boha, aby vás miloval. To je vše, co musíte udělat. Tyto věci se vám nasčítají a budete se dostávat na místa synchronicity. Budete pociťovat nadšení pro to, kde máte být. Budete se pohybovat z místa na místo. Budete ve správný čas na správném místě. A to je vše. Nejde o velkolepost či nádheru nebo nějakou činnost či bytí. Jde jen o přijetí lásky Boží do vašeho života a postupování z místa na místo bez pocitu viny, že toho neděláte dost. Nebuďte sami k sobě tvrdí. Pouze buďte ve Světle.

Budeme končit. V této místnosti je intenzivní energie, neboť Duch je zde. Sedí vedle vás. Je to vrozené (innate). Vrozená je silná, intuitivní přítomnost, jež představuje všechny vaše Akášické záznamy a Akášické záznamy vašich předků, která ve vás dlí. Když se dostanete do onoho zvláštního stavu, kdy skutečně vnímáte Ducha, a začnete naslouchat, je to tam všechno. To je ten systém, tak to je navrženo, a tak to bude po celý váš život.

Čím je pro vás Bůh? Jste součástí kolektivu, energie, která je podivuhodná. Říkejte jí třeba Bůh, chcete-li. Je to tvůrčí zdroj. Je to všechno, co je. Je to Světlo Vesmíru. Když všechno zmizí, ono stále zůstává a zůstane navždy. Vždy jste byli a vždy budete. Vy všichni. Jste kouskem věčnosti, bez začátku a bez konce. Všichni z vás. Důležití. Vy všichni.

Váš příchod i odchod má svůj smysl. Bůh žehnej těm, kteří si zvolili v tento čas přijít a snášet tyto posuny a tyto změny, neboť to, co dělají dnes, bude mít od nynějška vliv na všechny děti a děti jejich dětí. A to je pravda.

Nechť jsou v těchto okamžicích zaseta semínka pro ty, kteří tomuto nevěří, aby na ně mohli jednoho dne, až je budou potřebovat, vznést nárok - bez souzení. Neboť ta energie zde nikdy neodchází. Je vždy dostupná.

A tak to je.KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pozn.: Pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.