Srpen 2014

22.10.2014 22:38

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2014

 

 

04.08.2014

BRÁNA DO KOSMU

 

Nejvíc ze všeho se to (ponechání vnitřního dítěte, aby si hrálo) postará o buněčné rozpomenutí se na to, kdo jste a jaké je vaše místo v kosmu. Příliš velkolepé pro dítě, myslíte si? Nemáte tušení, jak důležité to je! V každém z vás je ukrytý úplný plán (blueprint) toho, kdo jste a proč tu jste. Vnitřní dítě je branou k tomuto odhalení.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Tři -

 

 

11.08.2014

 

OSVĚŽTE SVOU PRAVDU

 

Na vaší cestě je mnoho výzev, drazí, a někteří vám budou tvrdit: „Civilizace směřuje vzad.“ Chci, abyste používali zdravý rozum. Když rekalibrujete úplně celou Zemi, včetně lidského vědomí, mnozí upadnou do frustrace. Bude to výzva. Staré způsoby už nefungují. Uvidíte štěpení ve všem, včetně New Age. Říkal jsem vám to. Toto poselství nebude příjemné těm, kteří jsou zainteresováni do starého učení a tradice. Ale ti, kteří to dovolí, toto uvidí jako odhalení.

 

Osvěžte (aktualizujte) svou pravdu!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Komunikace s duší 2“ -

 

 

18.08.2014

 

KVANTOVÁ POLÉVKA ENERGIE

 

Tvořivý zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, co bylo označeno jako Bůh či Duch. Můžete říci, že tento koncept se skládá z kousků všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě předtím než vznikl vesmír, byl zde tento zdroj. Je zodpovědný za vše, co existuje kdekoli, i za vesmíry, které existovaly před tím vaším a které s tím vaším koexistují právě teď. Je zodpovědný za věci, které znáte, a věci, o kterých nic nevíte a nikdy o nich vědět nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která přesahuje vám známou fyziku.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Cestování duší 1“ -

 

 

25.08.2014

 

VŽDY SPOLU

 

Jste multidimenzionální bytosti a vaší součástí je druhá strana závoje. Zvykněte si na to. Vaše duše není oddělená, ale ve 3D to vypadá, jako by byla. Není žádná duše kdesi na druhé straně závoje, která by měla vaší tvář a netrpělivě si poklepávala prstem při čekání na váš návrat domů. Vždy jste spolu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Způsob, jakým funguje synchronicita“ -

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.