Stvořitel

30.10.2018 23:24

Kryon používá výraz Tvořivý Zdroj coby synonymum pro Boha, Tvořivý Zdroj a Ducha.