Svobodná vůle – jak ovlivňujeme Vesmír

20.06.2013 21:57

 

 

Otázka: Je zbytek Vesmíru odsouzen trpět za naše chyby? Jaký druh "Všeho-co-Je" /Boha/ vytváří Vesmír bez svobodné vůle a pak dá malý kousek svobodné vůle na nevýznamný temný solární systém v zapadlé nevýznamné galaxii? Je svobodná vůle tak nebezpečná?

 

Odpověď: Nic ve Vesmíru nebude trpět ničím, co tady dělají lidé. Neděláte chyby, ale spíše rozhodujete o rovnováze energií a kde se tma a světlo může vybalancovat. Vaše snahy se promítnou v novém stvoření. Vesmír bude oslavovat, co tady děláte a vezme si od vás světlo, které vytváříte. Přemýšlejte o tom jako o řešení problému, kdy jsou vidět jen výsledky, ne ta práce kolem jejich stvoření.

 

Je to lidská dualita, která nalézá nepříjemnou logiku ve svatém systému. Když dáte omezující paradigma na jeden komplex, získáte jen částečné odpovědi. Ale ti v omezených podmínkách paradigmatu o tom neví. Myslí si, že jsou kompletní a jejich myšlení je jasné. Pokud všechno, co umíte, je přičítat a odčítat a přitom se snažíte vyřešit komplexní fyzikální problém, získáte velmi jednoduché a nekompletní odpovědi. Ale pokud umíte jen přičítat a odčítat, tak nikdy nezjistíte, že vaše výsledky nejsou správné, že?
 


Otázka: Drahý Kryone, zmínil jsi, že Země je jediná planeta svobodné volby... jediná, která může změnit svoji vlastní dimenzionalitu. Pokud je člověk schopen pochopit koncept svobody, potom vím, že je to svatá informace, která též pomáhá Bohu. Však jako lidé přejeme všem lidem na Zemi, aby měli svobodu. Proč svoboda změnit potenciál není rozšířena i na jiné planety?

 

Odpověď: Svým způsobem je. Víte, to co děláte tady, ovlivní všechny ostatní planety, které teprve budou vytvořeny. Možná, že nemají stejnou svatou složku jako vy, ale to, co děláte vy, změní jejich vědomí. Takže vy jste katalyzátor pro něco tak velkého, že si to vůbec nedovedete představit. Je to test, který se plánoval po eony a ve svém důsledku změní potenciály ostatních planet, na kterých je život. Ale vy jste jediní, kteří to řídí ... částečně andělští ... částečně lidé - proto existujete.

 

Ostatní planety mají svobodu změnit svoji realitu jako důsledek svých rozhodnutí. Ale jen vy jste svobodní stát se Mistry, dokud jste na Zemi - změnit svůj vibrační stupeň a tím změnit strukturu času všem ostatním. Nesnažte se najít důkaz toho, co říkám, neboť ho nikdy nenajdete. Je to součást výzvy/zkoušky, ale když jste na Zemi, je to hlavní důvod vašeho energetického snažení.

 

Otázka: Kryone, jak může naše svobodná vůle na této malé planetě ovlivnit Vesmír, ve kterém není svobodná vůle? Naše fyzika říká, že Vesmír je jeden nepředstavitelný celek tvořený z té jedné stejné "věci". Jak může být té "věci" přirozené mít svobodnou vůli v jedné části a ne ve zbytku celku? Jaký typ existence má tedy zbytek Vesmíru bez svobodné vůle?

 

Odpověď: Všude ve Vesmíru je svobodná vůle, ale vy jste jediná planeta obydlená kousky Boha, které nevědí, kdo jsou a mají svobodnou vůli měnit svoji realitu a svůj duchovní kvocient. Ta "jedna stejná věc" je správně, neboť to je energie Boha. Proto to funguje, není důvod, proč by nemělo.

 

Přeložila Satu Satu