TEĎ (čas)

30.10.2018 23:25

Kryon popisuje lidí jako že jsou v „lineárním čase“ a vesmír je podle něj v čase „teď“. Kryon předal jednoduchou a krátkou analogii, aby to vysvětlil. Představte si trať, která je položena a propojena v obrovském kruhu. Jede po ní maličký vlak, který představuje vás. Tento vlak je stále v pohybu a cestuje přibližně stále stejnou rychlostí. Trať je váš pohyb v lineárním čase, vždy se pohybujete vpřed z místa, kde jste byli, na místo, kde budete. Vesmírné bytosti, včetně Kryona, stojí ve středu kruhu a sledují, jak se pohybujete ve svém lineárním čase. Jelikož vesmír postavil tuto trať a také okolní trati s dalšími lineárními událostmi, pak ví přesně, kam vlak míří a jaké události vás nakonec čekají. Možná dokonce naruší i váš kruh a způsobí, že váš vlak přeskočí na novou trať (novou časovou osu měnící směr zbytku vašeho života) jako výsledek vaší reakce na událost. Ti, kdo jsou v čase „teď“ se mohou dívat zpět i vpřed a vidět tak nejen to, co bylo, ale také místa, kde se náš vlak potenciálně ocitne v budoucnosti. Takto mohou být ve statickém „teď“, zatímco my jsme v pohybu. Svobodná volba lidské bytosti je to, co se děje v reakci na události v kruhu a to zůstává pro Ducha neznámé.