Temné entity

30.10.2018 23:26

Temné entity jsou zdánlivě schopné zasahovat do záležitostí lidí, vytvářet velký strach a někdy dokonce i fyzickou újmu. Kryon však temnotu definuje jako absenci světla. To je důležité, protože podle něj temnota neexistuje; je to jednoduše jen to, co zbyde, když někde není světlo. Světlo je aktivní a temnota nikoli. Kryon říká, že nic takového jako zlí duchové odjinud neexistují. Místo toho největší síla zla na Zemi spočívá v myslích a vynálezech lidí. Lidé jsou velmi schopní při projevování temnoty, stejně jako mají moc projevit světlo. S naprostou svobodnou volbou je stvoření zla nejen možné, ale děje se po celou dobu, nicméně prostřednictvím moci lidí – nikoli z vnějších sil.