Únor 2016

06.04.2016 08:33

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor 2016

 

 

01. 02. 2016

JAKÁ JE TVÁ REAKCE?

 

Nadejde den, kdy už neuvidíte, že by se toto znovu odehrálo – tyto organizované skupiny zla. Toto je radostná zpráva, kterou pro vás dnes mám. Historie si zapamatuje tyto časy, kdy se svět konečně spojil a uvědomil si, kam míří. Teď je to těžké. Mění se paradigma existence. Životy, vlády a obchod – lidé pochopí, že je zde bitva a že na nich, aby ji vyhráli. Jaká je tvá reakce?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Kundalíní Tour 2015“ - 17.11. 2015

 

 

 

08. 02. 2016

POLARITA V LIDSKÉ POVAZE

 

Znovu to zopakujeme. Velké větry, které trhají vaši zemi po dvě roční období, byly předpovězeny a neměly by být překvapením. Už před šestnácti lety jsme vám říkali o nadcházejících zásadních změnách v počasí [Kryonova Kniha Jedna]. Odrážejí polaritu lidské povahy. Jak si vede lidstvo, tak si vede Gaia. Jak se polarita mezi temnotou a světlem zvyšuje, tak se zvětšuje i polarita mezi horkem a chladem. Bude extra chladno a extra horko – a tam, kde se obojí setká, tam budou zdánlivě nebezpečné oblasti. Stejně jako polarita duchovní zuřivosti mnohé strhla z plotu jejich normálnosti, tak to je, že i planeta odpovídá na tuto energii – přesně jak jsme vám říkali, že by mohla [Kryonova Kniha Osm].

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Oddefinování duchovní cesty“ -

 

 

 

15. 02. 2016

TVOŘIVÝ ZDROJ

 

Kdybyste mohli vidět esenci toho, co nazýváte „svou duší“, pak byste si uvědomili, že existuje mnoho v mnohých vašich já, protože Bůh není singulární (jednotlivý). To, co nazýváte Bůh, není „jedna věc“. To, co vnímáte jako tvořivý zdroj, není jednotlivé a není to „jedna věc“. Je to polévka božské energie a laskavé lásky v systému kvantovosti, která nemůže být kvantifikována ani kvalifikována. Je to esence všeho, co je, a to jste i vy! Je to jen dojem ve 3D, že jste jednotliví.

 ~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Komunikace s Duchem´“ – 10.1. 2016

 

 

 

22. 02. 2016

DVĚ STRANY

 

Pro každou lidskou bytosti v místnosti se zdá být intuitivní, že abyste mohli splnit to, co dělá americký Kongres, musíte mít při nejmenším dvě strany. Protože tak to funguje a vždy fungovalo – červení a modří.

Co kdybych vám řekl, že nadejde doba, kdy už nebudou žádné strany? Můžete říct: „No, to je nemožné, Kryone, protože nejsi člověk a nevíš, jak funguje financování. Musí být strana, která vytváří moc, aby vydělala peníze pro ty, kteří je vydělat nemohou – a pak je toto financování rozšířeno a takto to funguje. Když nejsou strany, není žádné financování. Nikdo nemůže inzerovat a nikdo nebude zvolen.“

Ach, vážně? Uvědomujete si právě teď, že máte prezidenta, který byl zvolen díky internetu? On na to přišel. Když každý může mluvit s každým, máte spoustu financování. Několik dolarů tady, několik dolarů tam. Mluvíte s miliony lidí zároveň, oni mluví s miliony lidí zároveň. To je nové paradigma komunikace. Mladí lidé o tom vědí vše a nemůžete to zastavit. Vyhlížejte více věcí v tomto novém paradigmatu.

Je to celosvětová komunikace – jedna osoba po druhé. Nezáleží na tom, kolik zákonů schválíte, a nezáleží na tom, co dohodnete o tom, kdo je za co zodpovědný – nemůžete to zastavit. Už je to z pytle venku a komunity mladých budou komunikovat. Takto s vámi budou komunikovat i politici. Doslova přijdou k vám domů, možná v holografické formě, vysvětlí svou pozici jeden za druhým, bez stran. Pak je zvolíte do Kongresu a oni se posadí do svých židlí bez rozdělení a nebude nic jako „druhá strana uličky“.

A tomu, lidské bytosti, se říká jednota, a existuje paradigma, které si ani nedokážete představit. A už to je v chodu. A pak budete mít Kongres, který spolupracuje a dokáže věci bez současné duality.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Nevíte, jak žába skáče“ – 22.1. 2011

 

 

29. 02. 2016

ODSTÍN ROVNOVÁHY

 

Temnota je absence jasnějšího světla. Existuje mnoho odstínů světla, ale veškerá lidská zkušenost, úplně celá – od nejzářivějšího k nejtemnějšímu – je tvořena lidmi v atmosféře svobodné volby. Proto, jak už jsme řekli dříve, je to zkušenost lidské volby, přinést na planetu pocit rovnováhy. Můžete se ptát, co je prostřední odstín světla. Z celého spektra světla, kde je „normál“, který by měl být na planetě Zemi? Je to změna v „normálu“, co vás vyvedlo z Armagedonu do energie, kde sedíte v tomto okamžiku. Proto je odpověď, že tento prostřední odstín, či průměr, se zvýšil na vyšší odstín.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.