Vortál

30.10.2018 23:28

Vortál je druh uzlu. Je to částečně portál a částečně vortex. (Viz uzly a nuly.)