Vzestoupení Mistři

30.10.2018 23:29

Když Kryon mluví o Vzestoupených Mistrech, myslí ty, kteří už byli na Zemi coby lidé a kteří channelují skrze současné lidi na planetě, kterým předávají sady instrukcí a informací, které jsou pro lidi praktické. Jsou to např.: Ježíš, Jan Křtitel, král Šalamoun, král Artuš, Mohamed, Eliáš, Buddha, někteří faraoni a ti, kteří seděli na vysokých místech velké moudrosti. Mezi jinými byli vzestoupenými mistry např. El Morya, Sananda, Mahátma a Kuthumi.