Walk-ins

30.10.2018 23:30

Skutečné walk-ins je těžké pochopit kvůli naší singulární předpojatosti. Kryon říká, že naše duchovní tělo obsahuje mnoho kousků a částí a někdy dokonce zahrnuje splynutí s jinou energií. Z důvodů, které nedokážeme plně pochopit, naše část přijde na Zemi a vyroste, aby se k nám pak později, obvykle během traumatického prožitku (či zážitku blízké smrti), připojila nějaká další část. Někdo dokonce dokáže „vidět“ tyto dvě rozdílné bytosti, kdy jedna „zahřívala místo“ pro druhou, aby pak ustoupila.

Existují dva druhy walk-in zkušeností. První zahrnuje dvě bytosti, které se dohodly, že první přijde na začátku a druhá se k ní připojí později a převezme vedení, až bude čas. Druhý typ walk-in nastává tehdy, když je zapotřebí „vylepšení“ či „rozšíření“ vědomí prvního člověka do té míry, že se zdá, že dorazil ještě někdo další! Ve skutečnosti se k nám však připojila jen jiná naše část.

Toto se odehrává kvůli načasování a také naplnění životního účelu. Častokrát se stane, že po zapojení walk-in člověk náhle zjistí, že má určité poslání. To je přesné, ale je to dané faktem, že nyní jsou části pospolu a tak si uvědomují, co dělat. Někdy je to tak dramatické, že i walk-in vidí svou minulost jako život někoho jiného! Někdy si dokonce může i změnit své jméno. Logistika a „pravidla“ pro walk-ins nelze vyjmenovat formou seznamu, protože je to nekonečně proměnné. Někdy ta druhá část vůbec nedorazí, protože načasování či okolnosti nejsou správné. Jindy dorazí s takovou silou, že je to téměř děsivé!