Zadní strana a Předmluva od překladatelky

18.11.2016 14:05

Zadní strana knihy:

Událost 9/11 navždy změnila naše životy. Tato kniha byla napsána a sestavena z channelingů přijatých před a po zářijové tragédii 2001. Naznačil nám to Kryon? Jaké bylo poselství onoho dne? V této knize naleznete mnoho vhledů a také věcí k zamyšlení. Bylo to pro Boha překvapení? Nebo jsme pro to sami dali svolení před dlouhou dobou?

Již v první knize Kryon říkal, že jeho čísla jsou 9 a 11. Číslo 11 z numerologického hlediska identifikoval jako mistrovské číslo značící osvícení. 9 dle jeho definice vypovídá o dokončení, ale také citlivosti, duchovnosti a lidskosti. Je možné, že je v tom hlubší souvislost?

Tato kniha je plná živých channelingů z let 2001 a 2002, včetně Kryonova izraelského poselství předaného v Tel Avivu. Jejím hlavním tématem je to, jak se můžeme stát interdimenzionálními. Kromě toho je zde opět mnoho osobních láskyplných řešení každodenních otázek. 

 

Předmluva od překladatelky:

Znovu vás zdravím u další z Kryonových knih. Jaké je její téma jste již jistě poznali sami. Určitým způsobem je dokončením základní části učení, odložením toho, co už není zapotřebí. Máme nyní nachystané základy, na kterých můžeme začít stavět…

Jak je pro Kryona typické, knihu načasoval tak, že její první část se odehrává ještě ve starém čase, ale v polovině ji náhle protíná událost známá jako 9-11 a tak se pochopitelně dozvíme více i o této události, která navždy změnila chod dějin a myšlení lidstva. Byla také definitivní tečkou za starými předpověďmi zkázy a hrůzy. Otřásla lidstvem natolik, že jsme se ještě rozhodněji vydali vstříc nové budoucnosti. Přestože to tak ve zprávách ani trochu nevypadá. Zatím je to vidět „jen“ v srdcích a každodenních činech jednotlivých lidí. 

Na co se zde i v dalších knihách (a každodenním životě) můžete těšit, nejlépe vystihl sám Kryon v desáté kapitole nazvané Vysvětlování nevysvětlitelného:

„Stát se tím, co jste nazvali pětidimenzionální lidskou bytostí (které my říkáme multidimenzionální lidská bytost), znamená stát se tou, která existuje na obou místech, nejen na tom novém. Interdimenzionalita neznamená, že zahodíte to, co máte, abyste dostali to, co chcete. Jinými slovy – i když zůstáváte ve čtyřech dimenzích, mohou vám být přidány další.

Kolik z vás zná takové lidi, kteří překročili interdimenzionální bariéru, jen aby zahodili ty čtyři, ve kterých byli? Měli pocit, že jsou tak duchovní, že musí skončit se starou lidskou 4D. Při tom procesu odhodili podstatu své reality a přestali být dobří v tom pozemském. Všimli jste si? Už nemohou dost dobře přemýšlet či fungovat ve své kultuře. Nemohou chodit do práce, nemohou se starat o své děti. O mnohé z nich ve skutečnosti musí být pečováno. Přesto když se na ně díváte, vypadají šťastně a blaženě. Vstoupili do jiné dimenzionality a opustili tu, ze které vzešli.

To ale není to, o čem mluvíme. My hovoříme o třetím jazyce. Mluvíme o schopnosti, která je v tuto chvíli velmi silná a hluboká – více, než byla kdy dříve v historii lidstva. Je to potenciál cesty, která je dimenzionálně odlišná od čehokoli předchozího – zachováváte si to, co máte, a tvoříte realitu z té, se kterou jste nejvíce obeznámeni.“

Na viděnou u další báječné Kryonovy knihy.

 

Marie Kuchařová