Záměr

15.07.2013 21:05

 

 

Síla záměru je božský katalyzátor pro spolu-tvoření. Čistý záměr posunuje lidstvo dopředu, a je to síla, která způsobuje reakci Země na lidské vědomí.

 

Přestože se síla záměru změnila, a nyní jsou k dispozici nové způsoby, jak ji modifikovat, aby to byl mnohem mocnější prostředek, vždy to byla hybná síla vaší reality. Byl to lidský záměr, který způsobil novou energii na Zemi. Byl to lidský úmysl, který zrušil předpovídaný Armagedon (r.2000). Je to lidský záměr, který právě teď vytváří na této planetě podmínky, které směřují k potenciálu Nového Jeruzaléma.

 

Drazí, pokud se setkáte s člověkem nebo entitou, která vám bude říkat, že záměr je starý a není už potřeba, měli byste o tom velmi přemýšlet. Takové tvrzení je daleko od pravdy. Někteří vám budou říkat, že záměr se přetavil na něco jiného. To ano… na mocnější záměr. Z pohledu starého a nového je záměr velmi, velmi starý... a je nesmírně potřebný v nové energii. Od počátku lidstva je považován za měřítko, které může změnit samotnou historii. Je to posvátný, božský nástroj stvoření, základní síla s rozsahem umožnit lidstvu přepsat historii a tím změnit vibrace planety Země. Po 20 let jsme vás učili, že síla záměru vždy byla jedním z klíčů k osobnímu tvoření. Ke spolutvoření. Čistý záměr je vidět v člověku jeho svatou energii. Je úžasný. V energetickém spektru je to vzácná ZLATÁ.

 

Čistý záměr je vším! Toto učení se nezměnilo v žádném z našich sdělení a nezmění se ani do budoucna. V Zemi nové energie, s novými magnetickými a krystalickými změnami, byla síla záměru kompletně přetavena. Stává se větším a mocnějším nástrojem. Jaký je tvůj záměr s tvojí biologií? Jak často mluvíš se svými buňkami? Jak často jim říkáš, co jejich šéf (ty) chce, aby dělaly? Co kdybys jim řekl, aby se vrátily do podmínek podobných těm, když ti bylo deset let? Můžeš se tomu smát… dokud to nezačneš dělat. Začni mluvit se svojí buněčnou strukturou; začni mluvit se svými krevními skupinami; začni si uvědomovat, že tvoje buňky naslouchají záměru tvé vlastní mysli a nechej si dělat pravidelné krevní zkoušky, aby sis potvrdil, co sám tvoříš. Vytvoř si svůj vlastní 3D důkaz o záměru v této nové energii.

 

Když se začnete zbavovat vnitřních nevyrovnaností a nemoci začnou odcházet, vzpomenete si, kde jste o tom slyšeli. Záměr má co do činění s naladěním se na novou stanici. Požehnaný je člověk praktikující čistý záměr ve všech aspektech svého života. Neboť to je způsob, jak vystoupat po schodišti Přechodu (do reality Nové Země). Neboť takový člověk uvidí tvář Boha a bude to jeho vlastní. Neboť takový člověk se natáhne a chytne se rukou svých průvodců, kteří jsou kolem a už se jich nikdy nepustí. Záměr je energie Nového Věku. Ne všechno, co je staré, bude odplaveno. Někdy to nejstarší je nejnovější. Tak to funguje.

 

 

Otázka: Drahý Kryone, četl jsem o důležitosti slova úmysl (záměr), ale nemám úplně jasno, co přesně znamená. Říkáš, že pravý úmysl/záměr je potřebný, ale moje babička říkávala, "Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly", a moje dcera má pořád v úmyslu uklidit si pokoj, ale nikdy to neudělá. Myslím, že záměr, aby měl smysl, musí být vyjádřen pozitivní akcí.

 

Odpověď: Drahá, vynechala jsi druhou polovinu, kterou učíme roky. Říká se tomu "čistý úmysl" a toto je vysvětlení, které jsme definovali mnohokrát. Je to interdimenzionální čistota, která je duchovní. Neexistuje čistý úmysl uklidit si pokoj. Je to spirituální atribut, který byl definován jako úmysl, stejný, jaký měl Abrahám, když zvedl nůž, aby ho zabodl do hrudi svého syna. Byl veden čistou opravdovostí, kterou se nedalo otřást a která vychází z podstaty lidské duše.

 

Nemůže být popřen. Je "čistý", pokud je absolutně správný pro vaši cestu a je to vědomí v jádru vyšší bytosti. Považujte ho třeba za andělský úmysl, neboť se týká vás, vaší životní lekce proč jste sem přišli (na Zemi). Je velmi mocný a řídí všechno, co je před ním, když je dokončen a uveden do hry.

 

Přeložila Satu Satu