Záměr

30.10.2018 23:30

Kryon toto slovo používá ve smyslu jasného, vědomého a nahlas vyřčeného rozhodnutí se pro duchovní změnu.