Září 2017

21.11.2017 22:45

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – září 2017

 

 

05. 09. 2017

STÁLE OSVĚTLUJÍCÍ

 

Poslyšte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě existují vaše části s mnoha vrstvami, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste zde v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. I když bude světlo procházející temnou místností předstírat, že není světlo, přesto bude i nadále osvětlovat tu místnost!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

 

 

11. 09. 2017

JSTE ZDE Z KONKRÉTNÍHO DŮVODU

 

Vše, co se teď děje, je o vás, drazí. Staré duše na planetě jsou zde z konkrétního důvodu a právě včas… Každý z vás má svou vlastní cestu a každý člověk má možnost unikátní volby, čemu bude věřit a čemu ne. Ale všichni zde máte svůj účel!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu z června 2017 -

 

 

18. 09. 2017

BUĎTE MAJÁKEM

 

Místo abyste usilovali o něco, co je na vrcholu žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, která vytváří vaši novou realitu „teď“. Když vidíte kruh „Já jsem to já jsem“, chápete, že je to prohlášení o nelinearitě? Chápete, že je to prohlášení o vás a o rodině? Buďte andělem, majákem, každý okamžik svého života.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Stav Země“ –

 

 

26. 09. 2017

VĚŘTE TOMU

 

Posouváte se od temnoty ke světlu, a i když jste prožili mnoho životů, paradigmata jsou nyní jiná. Budete se tomu muset přizpůsobit. Ale nejdřív ze všeho tomu musíte uvěřit.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

-        z Kryonova channelingu „Přechod od temnoty ke světlu“ –

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.