24/7 a další nástroje, které přicházejí

08.05.2016 15:02

 

24/7 a další nástroje, které přicházejí

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Birminghamu, Anglie, 8. května 2016

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří stále tvrdí, že přípravný proces (pro channeling) by měl trvat déle, aby člověk mohl natolik ustoupit stranou a Duch do něj mohl úplně vplynout. Buněčná struktura člověka přece není stvořena k tomu, aby dokázala tak rychle přijmout tolik energie. Přesto bychom vám chtěli znovu zopakovat, že každý z vás se na buněčné úrovni mění, zvlášť v této (nové) energii – pokud si to ovšem přejete. Dnes jste viděli dva channelingy, při kterých Duch bezprostředně vklouzl do (lidského) těla bez jakékoli přípravy. Ve staré energii byste se museli probojovat skrz bílou pokrývku, která vás zahalovala. Teď už ne, teď už to není nutné.

Dovolte mi, abych právě vás osobně o něco požádal. Sedíte v tomto shromáždění, ve správný čas na správném místě, abyste si poslechli toto poselství. Pak toto místo opustíte, svým rozumem to pojmete jako jednu 3D zkušenost, po které bude následovat další – přijdete domů a možná si dáte něco k snědku. Rozdělujete život na jednotlivé úseky podle hodin a prožitek spolu se zakoušenou energií pro vás splyne v jednu událost. Já vás však žádám, abyste byli víc a víc multidimenzionální, abyste mysleli mimo čas udávaný vašimi hodinami. Rád bych, abyste překonali a přesáhli toto rozdělování, které aplikujete na něco, co je tak intuitivní.  Kráčet společně s Bohem ve svém nitru je pro člověka intuitivní plán. Působí stále: ráno se probudíte a je tady. Lidé oddělují to, co souvisí s posvátností a uctíváním – ve všech systémech víry to máte oddělené. Někde něco proklamujete, někde něco uctíváte, někde se modlíte, klečítea pak to ukončíte a věnujete se zas něčemu jinému. Ptám se vás – zdá se vám to tak správné? Skutečně chcete ve svém životě Boha oddělovat, rozčleňovat a rozvrhovat tak, aby byl dosažitelný jen tehdy, když se rozhodnete v určitou dobu meditovat?     

24/7

Co kdybych vám řekl, že pozvání platí nepřetržitě, 24 hodin, 7 dní v týdnu (24/7)? Rád bych, abyste se nad tím zamysleli. Co kdybyste stále setrvávali ve stavu vděčnosti a laskavosti? Právě teď posloucháte skutečné poselství z druhé strany závoje. Ale vlastně vůbec není na druhé straně, ale ve vašem nitru. Proč nezačnete nově pojmenovávat to, co je 3D? Odděluje vás to od Boha. Tohle není žádné poselství z druhé strany – žádná druhá strana neexistuje, existuje jen jedna strana. A touto stranou jste vy ve vztahu 24/7, který zesiluje a pozvedá intuitivní téma, o kterém budeme dál hovořit.

Staré duše, tohle je další krok. Věříte tomu, právě teď, že toto je skutečný channeling nebo je to jen muž sedící na židli? Vám, kteří víte a vnímáte, že to je skutečné – vám říkám, že tohle je další krok: zkušenost 24/7. Nemyslete, že jde o to, abyste se sešli v určité dny nebo při nějaké meditaci nebo abyste se chovali nějakým zvláštním způsobem. Jde o to, co s sebou vnášíte do práce, školy nebo rodiny. A když večer zavřete oči a druhý den ráno se probudíte, pořád je to přítomné. Zůstává to s vámi během noci. Někteří z vás se často budí kolem 3. hodiny nebo ve 3:30 – vím, kdo tady je. A já se vás ptám – jak se s tím vypořádáváte? Cítíte lehkou podrážděnost a namítáte: „Ach, ale já teď potřebuji spát. Co to děláš, Duchu?“ Už jsem to říkal dřív a znovu to opakuji: Vyzývám vás, abyste se v takovém momentě zasmáli. Podívejte se na hodinky a zasmějte se: „Zas už jsem vzhůru.“ (Kryon se usmívá) Rád bych, abyste věděli, že tohle je náš způsob, jak vám poklepat na rameno a sdělit vám: Víš, že tu jsme, viď? A pak zas usnete. To je všechno. Jsme tu pořád s vámi.  

Nevyhledávejte si pro to určitá místa ani určitou dobu, ale dělejte to pořád, bez ohledu na čas. „Kryone, kdy máme meditovat?“ Odpověď zní: Ano. (Kryon se směje) „Kryone, jednou jsi řekl, že už nemusíme meditovat.“ To souhlasí. Pokud jste ve (zkušenosti) 24/7, jste vždy ve stavu podobném meditaci, ve stavu uctívání Boha. „Kryone, myslíš to tedy tak, abychom prostě žili, dělali svou normální práci, mluvili s ostatními lidmi a přitom stále byli v tomto stavu?“ Ano!

Říká se tomu duchovní realita a k tomu vás teď vyzýváme. Někteří z vás řeknou: „Nejsem si jistý, zda to dokážu dělat.“ Říkáte to, protože jste to dosud vždy oddělovali a odkládali do zvláštních krabic. Teď byste však měli pochopit, že s těmi krabicemi je konec, nastal čas pro (zkušenost) 24/7.   

Nové nástroje

Drazí, existují nástroje – pokud jim tak chcete říkat – které budete v této energii pozvolna dostávat. Pro ty, kdo by chtěli zakusit duchovní evoluci, existuje nyní pár nových nástrojů. Avšak duchovní evoluce neznamená stávat se ještě spirituálnějšími. Je to vývoj, evoluce! Co kdybych vám řekl, že osobu, která je velmi duchovní, už nebudete moct označovat za spirituální? Je to někdo, kdo prostě kráčí vyrovnaně a ví, kdo je. Ví, že Bůh je v jeho nitru a nepotřebuje to vytrubovat do světa. Dokáže kráčet z místa na místo, ať je to kdekoli, a přitom zůstávat klidný a necítit strach. Je stále v pohodě a ví, kde je. Je vždy v rovnováze a vždy soucitný. Téměř nezná strach a rozčilení, protože dokáže skutečně naslouchat Bohu ve svém nitru. To je evoluce spirituality, to vás čeká.      

Jeden systém víry ve starší energii plně pochopil reinkarnační proces a duchovní úroveň, která byla potřeba na cestu k osvícení: Na té pak jednou došlo k osvícení člověka – stal se natolik osvícený, že se jej nikdo nemohl ani dotknout. Ve staré energii to byla absolutní pravda a stalo se to při jedné spirituální evoluci, na kterou ještě tehdejší doba nebyla připravena. Mniši, kteří toužili dosáhnout nirvány, se museli stáhnout do ústraní, kde s nikým neměli žádný kontakt. Tam zůstali v osamění a tvořili světlo po celý život.

Tohle vše se teď mění a začíná být přístupné každému člověku. Je to jiné, drazí, je to jiné. Není to žádný návrat k tomu starému. Energie, ve které se teď nacházíte, podporuje věci, které jste nečekali, ani neznali. Teď tomu všemu ještě nasadím korunu a promluvím o věcech, které se budou dít vám a vašim dětem v příštích letech a dalších životech a které budou souviset s probuzeným Duchem a blízkostí Tvořivého Zdroje. Jde o osvícení, rovnováhu, soucit, mírumilovnost a lásku. Je to definice Světla. To tu ještě nebylo, že? Přesto to tu může být, staré duše, a začíná to se (zkušeností) 24/7 k tomu, co je ve vašem nitru, v každé částici DNA a v každé molekule.     

Budou k vám přicházet nové nástroje a nemusí být zrovna takové, jaké očekáváte… některé možná ano, ale ty ostatní ne. A teď vám představím nové koncepty, které jste dosud neviděli, a zatímco je budu channelovat, pochopte, že bude těžké je správně popsat. Neboť jak jsme řekli, drazí, je velmi těžké popsat vám něco, co neznáte, nikdy jste neviděli a ani nečekáte.

Nové nástroje – co to znamená? Znamená to, že jak se budete rozvíjet ve svém životě, v dalších generacích, jak budete rozšiřovat a zlepšovat lidské vědomí, budete moct dělat věci, které jste dosud dělat nemohli. Mělo by vám to dávat smysl. Pokud je pravda, že vaše DNA bude pracovat s mnohem vyšší účinností v multidimenzionální oblasti, pak můžete očekávat stále víc a víc věcí, které budete moct dělat a které jste dosud dělat nedokázali. A které potřebujete.  

 Jasnost akášického vnímání

Pojďme si popovídat o bodu číslo jedna – akášickém vnímání. To znamená, že se vytvoří spojení mezi vámi a vaším akášickým záznamem. V současné době věříte, že akášický záznam je něco jako sada knih, jako knihovna o tom, kým jste byli a co jste dělali. Ale tak to vůbec není. Je to energetický nástroj, spojující všechny doby života každého z vás do jednoho moudrého poznání, do jedné zkušenosti. Je to energetický nástroj. A z něj čerpáte – ne z jednotlivé osoby, kterou jste kdysi byli nebo jejíž jméno jste kdysi nesli nebo z toho, co se vám před dlouhou dobou přihodilo, jaké problémy jste měli – drazí, to je lineární pojetí. Vaše DNA se pomalu začíná stávat kvantovou – hned vám to vysvětlím víc.     

V těžkém režimu přežití, v tisíciletích před posunem, se od vás nevyžadovalo nic jiného, než abyste byli zcela přítomni ve 3D. Dokážete vnímat jen svou existenci a přežíváte jediným, pro vás možným způsobem… mluvili jsme o tom dnes ráno: měli jste buď vítěze, nebo poražené. A jak se postupně rozvíjíte a věci se rozjasňují, začnou se vynořovat nové nástroje. Akášické vnímání je jedním z nich. Budete do svého života dolovat moudrost z minulosti. A druh této moudrosti, o kterém jsme mluvili, se stane kolektivním vědomím, protože jste na Zemi byli už mnohokrát. Nebudete čerpat moudrost jen z jednoho života, ale ze všech. Dokážete si představit, že byste si společně sedli s  mistrem, který by žil tisíce let a načerpal nespočetné množství zkušeností. Sedíte u nohou tohoto mistra – téměř superčlověka, který by byl tisíce let starý a který by začal vyprávět. Chtěl by vám předat všechno, co vychází z jeho tisícileté životní zkušenosti a krásy a vy začnete jeho slova zapisovat. V lineárním způsobu by jeho přednáška zabrala možná jeden rok.

Teď se na tuto metaforu podívejme blíž, protože je to nástroj, který vás čeká. Představte si, jak do vás proudí moudrost vědění z tisíce životů, všechno najednou. A vy se vrátíte na tuto planetu nejen jako nějaká duše, ale jako moudrá, velmi moudrá stará duše. Bude to rozdíl. Lidé kolem vás, kteří to mít nebudou, se na vás budou dívat jinak, protože si budou uvědomovat, že máte něco, co jim chybí, co potřebují. Mnohé z nich budete přitahovat svou moudrostí a svou vyvážeností. Akášické vnímání je novým nástrojem pro staré duše. Ne všichni jej budou mít… musíte pochopit, že ze všech, kdo kdy na planetě žili, je jen zlomek těch, kdo prožili všechny životy od začátku. Zde v této místnosti jsou někteří, kteří při tom od začátku byli. To znamená, že v budoucnosti budou existovat lidé, kteří budou moudřejší než ostatní. Budou známí, budou uznávaní a velmi žádaní. To je nové. Nakonec budou rozpoznány a uctěny šamanské energie, které máte na základě vaší moudrosti, a vy budete povoláni na místo, kde je budete moct vyučovat.    

To je budoucnost, zcela nové paradigma duchovního uznání. Ti, kteří budou schopni akášického vnímání, nebudou žít v nějakém uzavřeném společenství, nebudou to slavní kněží, ale normální lidé. Myslíte si, že je možné, že se lidstvo dostane do bodu, kdy bude schopné takto vnímat? Říkám vám, že se to stalo už dřív. „Kolik generací to potrvá, Kryone?“ Odpověď zní: Ano. Vždycky zní: Ano. Potrvá to tak dlouho nebo tak rychle, jak dlouho budete chtít. Avšak drazí, mohlo by se to dít rychleji než myslíte. Už to začínáte vidět u dětí, které jsou moudřejší, než jste byli vy ve stejném věku. Už to přichází a vy se tomu díváte přímo do tváře. Není to tedy tak úplně cizí, jak si myslíte.   

Zpomalená intuice

Dalším bodem, o kterém budeme mluvit, je intuice. Bude pro člověka dostupnější a tím i pomalejší. V současné době je intuice jako náhodný záblesk. Probleskne mozkem do vašeho vědomí tak rychle, že často nemáte ani ponětí, co se to vlastně stalo. Řeknete si pak: „Co to vlastně bylo? Byl to nějaký záblesk intuice? Kéž by to bylo pomalejší, abych se na to mohl podívat a zanalyzovat si to.“ A to budete umět. Intuice zaujme stejně důležitou pozici, jakou má dnes intelekt a logika. Ukáže se vám a dá vám možnost volby. A bude dokonce v barvách… nemáte vůbec představu, o čem mluvím. Představte si, že budete mít intuitivní vědomí stejně jasné jako je logika a intelekt. Cožpak to nedává smysl? Vždyť intuice je multidimenzionální proces. Nedává snad smysl, že jak se budete stávat multidimenzionálními, intuice se zpomalí, ukáže se vám a bude vám k dispozici?    

Můj partner vás dnes učil, co můžete dělat s intuicí: jak můžete vnímat její potenciály vycházející jen z vaší intuice a ne z logiky – zda máte jít vlevo nebo vpravo – a nazval to plánovanou synchronicitou. Novému člověku to bude zcela jasné. Bude to tak mít každý? Ne, ne tak jasné jako to budou mít staré duše. Staré duše tedy získají nástroje pro rozvoj jako první, protože jste na vyšším stupni. Drazí, budete to mít… Cožpak nedává smysl, že ti, kteří přijdou na planetu poprvé, nebudou vybaveni stejnými nástroji jako ti, kteří už tu byli tisíckrát? K nim patříte vy. Někteří z vás to odmítnou, ale to je vaše svobodná volba – bez posuzování. Odmítnete to proto, že prostě na to ještě nebudete připraveni nebo zůstáváte uvízlí v nějaké krabici a máte z toho strach. Strach z osvícení je u všech starých duší velkým tématem.

Všichni znáte skvělé lidi, kteří by do této místnosti nikdy nevstoupili. Mohou to být vaše děti, váš partner, vaši sourozenci. Jsou skvělí a mají mnoho vlastností, o kterých mluvíme. Ale nikdy se tu neobjeví, protože to prostě nechtějí – ne tentokrát (ne v tomto životě). Ale vždy bude nějaké příště a my jsme vám už dřív říkali, že někteří lidé se reinkarnují a udělají si pauzu – jsou tu na prázdninách a na shromáždění jako je tady nepřijdou. Nechodí do práce, ne do té světelné práce jakou děláte vy, ne pro tentokrát. Ale později to udělají. A není na vás, abyste je k tomu přemlouvali, drazí. Rád bych, abyste v nich viděli Boha stejně tak jako ve všech ostatních kolem vás. Bez posuzování!

Inflační energie (rozpínavá, rozšiřující se energie)

O bodu tři jsme se ještě nikdy nezmínili: nazveme to inflační energie. Jde o energii, která se rozšiřuje, rozpíná, protože ji pozorujete. Rozpíná se, protože ji vnímáte. Má vědomí. Jak ve svém životě přitahujete určité energie – možná to je porozumění, možná soucit, možná léčení nebo jiné… v každém případě jsou to energie člověka – a vy začínáte pracovat například jako léčitel nebo čtenář (energií) v jedné energetické oblasti, na kterou jste připraveni… pak se to začne samo od sebe rozrůstat. Jste zvyklí na lineární proces, kdy si vezmete lopatu, vyhrabáváte zemi a přitom máte pořád tolik země, kolik jste ji vyhrabali – je tu hromada hlíny a stejně velká díra. Teď dávejte pozor, protože to, co přichází, není lineární: vezmete lopatu, hrábnete do země a hlína začne sama od sebe vzlétat nahoru. A najednou máte vysokou hromadu hlíny a úplně malou díru. Není to lineární. Je to uctění vědomého záměru. Inflační energie je energie, která se vytváří téměř sama od sebe, protože ji pozorujete, protože s ní pracujete, protože chcete, protože je to vhodné, protože je to součástí vašeho růstu. Energie „ví“, že vám patří. To je část nové sady nástrojů, které jste nečekali. A to jsem vám ještě nepověděl celý příběh. 

Vyšší účinnost DNA

Poslední bod vlastně není poslední. Možná ho dokonce nazvete prvním. A teď to bude složité a je to něco, co jsme vám dosud nikdy nepopsali. Drazí, rád bych, aby teď můj partner byl pozorný. Lidská buněčná struktura je částečně kvantová, tedy multidimenzionální. Lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální. Kdyby to tak nebylo, neměli byste vědecký obor kvantové biologie. Je tady na planetě uznávanou vědou. Mělo by vám to ukázat, že lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální. Kvantoví biologové zjistili na základě experimentálních studií, že přítomnost DNA ovlivňuje rotaci elektronu v kvantovém poli. A když se DNA opět oddálí, rotace se zastaví. DNA vykazuje tento efekt, protože lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální. 

Co se teď bude dít, co se nyní stane? V procesu duchovní evoluce, ve kterém DNA zvýší svou účinnost na 44 % a víc, se tato zatím neúplná multidimenzionalita začne stávat úplnou. Co se stane s lidskými bytostmi, jejichž buněčná struktura se začne stávat kvantovější? Co jste viděli u mistrů této planety? Mistři na této planetě dokázali svým duchem, svým vědomím kontrolovat fyzické věci a manipulovat jimi. Neskončilo to před 2000 lety, někteří z nich jsou tady i teď, v různých zemích a s jinými jmény. U nich byste mohli vidět mistrovský proces, při kterém člověk s účinností DNA větší než 44 % ovlivňuje svým vědomím hmotu kolem sebe a dokáže ji možná i měnit – pohybovat jí je snadné, měnit už trochu složitější.

Označujeme to jako propojení s matérií, s hmotou. Pokud se určitá hmota stane multidimenzionální, pak se propojí s veškerou hmotou kolem sebe. Nečekám, že tomu porozumíte. Pokud si vezmete člověka a přidáte k němu energii čistého vědomí, pak máte člověka, jenž dokáže tvořit věci z ničeho nebo s nimi pohybovat. Možná řeknete: „To zní jako supersíla.“ A já vám odpovím: Ano, to je. Je to božská supersíla, ve které jste s hmotou tak hluboce propojeni, že sama mění paradigma života.  

Co se bude dít s člověkem v budoucnosti, až to všichni dokáží dělat? Jaké to bude? Říká se tomu vzestoupená planeta. Namítnete: „To nemůže nikdy fungovat. Kdybychom to dokázali dělat, zneužívali by toho kriminálníci a pak by se dělo to či ono.“ Drazí, vystupte na chvíli ze své krabice přežití. Ve vyšším vědomí nebudou už existovat žádní kriminálníci. Ach, jistě budou existovat různé variace světla, ale to je všechno. Je možné, že bude existovat jen planeta světla? Co kdybych vám sdělil, že k ní směřujete? Ach, ne v této generaci, drazí, a ani ne v těch příštích a přespříštích generacíchnějakou dobu to potrvá. Ale už jsme to viděli dřív. V této galaxii existují planety, které prošly precesí rovnodennosti a podobným druhem dění. Samozřejmě byla jiná pravidla, protože na nebi existují různé scénáře, ale mělo to stejný průběh. Existoval milník, který překonaly, a pak se začalo jejich vědomí zvyšovat. A nakonec se z toho vyvinula planeta samotného světla.      

Jste mladí

Chtěl bych vám ještě něco připomenout: Uvědomujete si, jak jste mladí? Staré duše, víte, jak jste mladé? Tato planeta je stará miliardy let a teprve v poslední sekundě tu vznikl život. A vy tu teď sedíte a chlubíte se nějakými 100 tisíci lety, ba možná dokonce 200 tisíciletími, kdy existují humanoidi, zatímco se díváte na jiné planety v galaxii, které jsou staré 13 miliard let. Co byste řekli na civilizaci, která je stará 2 miliony let? Že je mladá. Uvědomujete si, jak čerstvé a nové to všechno je? Existují jiní, kteří tu jsou mnohem déle a znají vás. Někteří pomáhali s vaším osetím a předali vám 23 chromozomů místo 24. Jsou to ti, kteří tu pořád ještě jsou, kteří různě pomáhali prastarým na této planetě, jsou přívětiví, laskaví a moudří. Vy však máte svobodnou vůli je vidět nebo ne. Nakonec s nimi splynete. To je to, co jsme už dřív viděli.      

Posun od roku 2012 je ještě velmi, velmi mladý, přičemž rok 2013 se nepočítá. Jste tedy teprve 3 roky staří, teprve 3 roky! V novém vědomí, v nové energii, v novém posunu jste tříletí – to je nic.  A přesto tu sedíte, protože to začínáte vnímat a uvědomovat si, že se něco změnilo. A já vám nepředávám jen krásný obraz budoucnosti, ale říkám vám také, co vás čeká dál. Propojení s hmotou – ach, to přijde, přes akášické vnímání a intuici. Leží to skutečně přímo před vámi. Moudrost přijde jako první.        

Předáváme vám tyto informace jako naději pro tuto planetu, protože jsme to viděli už dřív, avšak především vám tím chceme sdělit, co se děje ve vaší DNA. Je to (zkušenost) 24/7 a už to nebude nic oddělujícího. To je teď jediný úkol pro vás. Až opustíte tento prostor, tento channeling neskončí, ale bude pokračovat ve vaší duši v každém okamžiku dne. Vyšší já ve vás vám stále channeluje, už velmi brzy bude vaší součástí a vy budete vnímat věci jinak – uvidíte jinak lidi, budoucnost i smrt. To je 24/7 a k tomu směřujete.   

Ostatně, i když stojíte teprve na začátku propojování se s hmotou, pak už jistě chápete, že tohle také odstraní nemoci. Člověk, jehož DNA pracuje s vyšší účinností, dokáže plně kontrolovat, zda se v jeho těle neděje něco nepřiměřeného, nevhodného. Už jsme o tom mluvili, opakovaně se to projevuje a vy to považujete za zázrak, který nazýváte spontánní uzdravení. Ale děje se to. Tělo se samo vyčistí během chvíle a nemoc je pryč – vše samo od sebe. A vy zvednete ruce a říkáte: „Díky Bohu,“ místo abyste možná řekli: „Díky, člověče, za to, že ses začal rozvíjet a všem ostatním ukazuješ, co je pro každého možné.“ Vše, co jsem vám dnes řekl, dělá teď kdosi na této planetě jako příklad toho, kam tento vývoj směřuje. Vzpomeňte si, všichni staří mistři byli příkladem, že je to možné. Pokud hledáte důkazy a logiku, pak přijměte fakt, že se tyto věci mohou stát reálné a pravdivé.

Tohle je poselství hodiny, dne, roku – pro všechny, kteří chtějí vědět, jaký je další krok ke zlepšení a prodloužení života: 24/7, kdy budete kráčet společně s vyšším já v energii, která je nádherná. Přestaňte všechno oddělovat.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/  - MP3 – 24/7 & The Coming Tools, 37:35 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

Pokud je vám Kryonovo učení blízké a chtěli byste se dozvědět více, pak vám doporučujeme jeho knihy, ve kterých najdete velmi zásadní a užitečné informace pro OSOBNÍ rozvoj – nejen informace o minulém, současném i budoucím dění na této planetě, ale především informace, které vám mohou pomoci k dosažení vnitřního klidu, rovnováhy, zdraví, hojnosti a dlouhého života. Stejně jako k odložení karmy a objevení tzv. „smyslu svého života“ – či „osobní smlouvy“, jak tomu říká Kryon.

Informace o Kryonových knihách a o možnostech pořízení naleznete ZDE. A stručný přehled jeho knih, které dosud vyšly v češtině – 1. část ZDE a 2. část ZDE.