Kryonovy knihy ve zkratce - prvních sedm (1-7)

25.07.2015 23:55

 

Milí přátelé Kryona,

 

 

dovolte, abychom vám pro lepší orientaci několika slovy představili Kryonovy knihy. Podrobnější informace (obsah, možnost objednání, cenu i úryvky) najdete v sekci KNIHY. Mnohé napovídají již samotné podtituly...

 

Kniha Jedna: Konec času - Nové informace pro osobní mír 

    - to je skutečně naprostý základ - je důležitá i pro pochopení knih následujících (a usnadní pochopení i některých aktuálních channelingů)

    - jsou zde podrobnější informace o Kryonovi a jeho práci, ale i o nás coby lidských bytostech a našem poslání

    - Kryon zde upozorňuje na změny v dosud fungujících systémech i o zcela nových darech, které jsou v současnosti (po roce 2012) ještě účinnější a navíc velmi usnadňují naši "světelnou práci" a každodenní život

 

Kniha Dvě: Nemyslete jako člověk - Channelované odpovědi na základní otázky

    - Kryonova Kniha Jedna vyvolala mnoho otázek u čtenářů a tak zde najdete odpovědi na ty nejčastější

    - jedná se o další prohloubení informací o nových darech, o karmě, nejrůznějších bytostech, Lemurii a Atlantidě a také sebezpoznání

    - nově je zde přidána i vědecká kapitola, kde Kryon předává náznaky (které se později ukázaly jako velmi užitečné) o možném řešení některých vědeckých problémů...

 

 Kniha Tři: Alchymie lidského ducha - Průvodce pro přechod člověka do nového věku

    - tato kniha skvělým způsobem uzavírá tuto část série učení - společně s předchozími dvěma knihami vytváří dokonalý základ pro bližší pochopení "co se to vlastně děje"

    - najdete zde vysvětlení, co to vlastně je nová doba, co to znamená být novým člověkem, co se to děje se Zemí a jak si poradit se změnami...

    - i zde je jedna kapitola vědecká a jednu kapitolu Lee a Kryon věnovali zkušenostem čtenářů s karmickým odblokováním (neutrálním implantátem)...

 

Kniha Čtyři: Kryonova podobenství

Kniha Pět: Cesta domů - Příběh Michaela Thomase a Sedmi andělů 

    - tyto dvě knihy nejsou součástí "série učení" a přesto díky nim lze mnohé pochopit; obě léčí srdce i "duši"...

    - Kryonova Kniha Čtyři obsahuje 20 nádherných podobenství včetně Leeových vysvětlení - jedná se o kratičké příběhy (ať skutečné či symbolické), ve kterých se mnozí "najdou" a prožijí silné "aha momenty" 

    - Kryonova Kniha Pět je psána jako román - je to příběh muže, který se snaží dostat "domů"; je plná metafor, které ukazují použití duchovních principů v praktickém životě; jako ve správném románě i zde najdeme dobrodružství, nebezpečí, bitvu na život a na smrt, duchovní smysl, lásku, romantiku a velmi překvapivé a hluboké rozuzlení...

    - věříme, že se obě tyto knihy stanou skutečnými perlami ve vaší knihovně, ke kterým se ještě mnohokrát rádi vrátíte - pro potěchu, pohlazení i hlubší pochopení

 

Kniha Šest: Partnerství s Bohem - Praktické informace pro nové tisíciletí

    - touto knihou se opět vracíme k formátu "učení", ale dostáváme se na úplně novou úroveň; základy byly položeny (v knihách 1-3), nyní postupujeme k ještě praktičtějším a konkrétnějším věcem

    - šestka numerologicky představuje posvátnost, komunikaci, harmonii, rovnováhu a lásku

    - již při samotném čtení knihy je možné cítit vztah s Bohem na úplně nové úrovni a silněji než kdy dříve

    - kniha obsahuje 2 channelingy pro OSN, odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek a nádherné channelingy o lásce, fyzickém těle, míru, vzestupu, Kryonových předpovědích, Indigových dětech a mnohé další...

    

Kniha Sedm: Dopisy z domova - Láskyplné zprávy od rodiny

    - dobré zprávy od rodiny nás připravují na "Nový Jeruzalém"

    - leccos napoví numerologický význam čísla sedm - "Božství" - je o celistvosti, dokonalosti a studiu života a přesně tak je to s touto knihou

    - zaměřuje se více na "duchovní pozadí" - principy, významy a fungování věcí, na samotný důvod, proč jsme na této planetě - "skládačka" začíná být již velmi dobře viditelná a my jsme zase o kus "celistvější"...

    

Pochopitelně si můžete vybrat i jen některé z knih a už ty vám pomohou, ale čím úplnější bude vaše sada, tím úplněji a celistvěji se to vše promítne do vašeho života. (Osobní zkušenost naše, ale především mnoha čtenářů.)

Všechny tyto knihy si můžete objednat mj. na e-mailové adrese:  mlcaklad@seznam.cz. 

 

A ještě důležitá poznámka z pohledu překladatele: 

Četla jsem všechny přepisy na Kryonově webu a slyšela jsem téměř všechny dostupné MP3 záznamy - Kryon už se svým způsobem stal neoddělitelnou částí mého života a mne samotné... přesto mne každá jeho kniha dokázala překvapit. Včetně těch úplně prvních. A úžasné je, jak všechny ty informace nyní (po roce 2012) dostávají nový smysl  a "nové grády". Lee nedělá žádné tajnosti a volně zveřejňuje Kryonovy informace a přeci mi to, co jsem objevila v těchto knihách, velmi pomohlo v životě - přineslo mi to léčení "na všech frontách", osobní mír, pochopení a ještě hlubší lásku k životu. Pokaždé se znovu zamiluji do Kryona i do té knihy, na které pracuji. Už se nemůžu dočkat těch dalších...

 

S láskou za Kryonův tým,

 

Marie Kuchařová