Kniha Dvanáct

 
Kniha Dvanáct je první, kterou jsme vybrali pro překlad do češtiny. Celý její název zní:
 
Kryonova Kniha Dvanáct 

Dvanáct vrstev DNA 

Ezoterická studie vnitřního mistrovství

 

Důležité upozornění! V originále této knihy se často opakuje věta „I AM THAT I AM“ – je to zároveň název vrstvy číslo šest. Tato fráze nedává příliš smysl ani v angličtině a my jsme jí ve snaze o co nejlepší vysvětlení překládali nejčastěji jako „já jsem, kdo jsem“. Teprve později jsme zjistili, že přesnější a správnější překlad zní: „JÁ JSEM TO JÁ JSEM“, přestože v češtině působí zvláštně. Znamená ztotožnění se s velkým JÁ JSEM – veškerou existencí, kruhem nekonečné energie… Pokud jste četli ostatní Kryonovy knihy, pak už to víte. Mějte to prosím na paměti, až budete číst následující stránky. Děkujeme za pochopení.